STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGN (PGNIG)


STATYSTYKI ONLINE 06.12.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
4,3000
4,4520
7 122 2 317 9 824 -4,76 6,630 7,040 16,580 20 518 202,73

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-12-02
do 2019-12-08
5
25 709
179 869 642
6 996
35 973 928
40 853 701
1 589
8 170 740
4,4000
-4,76
4,6800
4,6800
4,1100
4,3000
4,037
18,407
4,413

-6,93
25 955 215,31
 
Bieżący
od 2019-12-01
do 2019-12-31
5
25 709
179 869 642
6 996
35 973 928
40 853 701
1 589
8 170 740
4,4000
-4,76
4,6800
4,6800
4,1100
4,3000
4,037
18,407
4,413

-6,93
25 955 215,31
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
47
126 781
985 607 991
7 774
20 970 383
210 444 687
1 660
4 477 547
4,6800
-0,51
4,7100
5,1050
4,1100
4,3000
2,647
16,628
2,884

-8,59
114 738 997,80
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
235
688 206
6 519 556 304
9 473
27 742 793
1 161 479 637
1 688
4 942 467
5,6100
-18,81
6,9000
7,7300
4,1100
4,3000
3,530
20,480
3,795

-37,77
172 612 028,17
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 204,70
Średnia 1004,86
Średnia 2005,39

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E14,36
P/BV0,66
P/CE5,41

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy08.11.20195,0000Pierwszy09.09.20194,6140Pierwszy10.12.20186,9500
Maximum12.11.20195,0500Maximum17.09.20195,2100Maximum04.02.20197,7300
Minimum06.12.20194,1100Minimum06.12.20194,1100Minimum06.12.20194,1100
Zysk/strata-14,00% Zysk/strata-6,81%Zysk/strata-38,13%
Amplituda22,87%Amplituda26,76%Amplituda88,08%