STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Kalendarium

2020-04-17
GOP Pierwsze notowanie na rynku równoległym GPW akcji serii A i C spółki Games Operators S.A. pod nazwą skróconą "GAMEOPS" i oznaczeniem "GOP"
Pierwsze notowanie na rynku równoległym GPW praw do akcji serii B spółki Games Operators S.A. pod nazwą skróconą "GAMEOPS-PDA" i oznaczeniem "GOPA"
2020-04-07
SIM Pierwsze notowanie na rynku NewConnect 5.469.000 akcji serii A spółki SimFabric S.A. pod nazwą skróconą "SIMFABRIC" i z oznaczeniem "SIM"
2020-01-17
DRG Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A-F spółki Drageus Games S.A. pod nazwą skróconą "DRAGEUS" i oznaczeniem "DRG"
2020-01-08
PNW Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii C i D spółki Plantwear S.A. pod nazwą skróconą "PLANTWEAR" i oznaczeniem "PNW"
2019-12-31
WGPW Sesja giełdowa nie odbędzie się