STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Agencyjne

GLG Pharma złożyła wniosek patentowy na cząsteczkę GLG-805, (23.03.2018 17:01)

GLG Pharma S.A. - notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii - złożyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) o ochronę cząsteczki GLG-805 (formulacji dożylnej znanego związku, tj. pirymetaminy), sposobu jej wytwarzania oraz zawierających ją kompozycji farmaceutycznych.

Columbus Energy S.A. kończy 2017 r. 4-krotnym wzrostem przychodów, (23.03.2018 16:55)

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, zakończyła 2017 r. blisko czterokrotnym wzrostem przychodów na poziomie skonsolidowanym w ujęciu rdr., które przekroczyły 30,6 mln zł. W minionym roku Spółka intensywnie pracowała nad rozwojem struktury oraz umacnianiem swojej marki.

Haitong Bank rekomenduje PKP Cargo, (23.03.2018 15:15)

Haitong Bank w raporcie z 22 marca (godz. 8:24) obniża rekomendację dla PKP Cargo do NEUTRALNIE z Kupuj, wyznaczając cenę docelową akcji na poziomie 44,25 zł, 37,2 proc. poniżej poprzedniej wyceny spółki, co implikuje 4,1-procentowy potencjał wzrostu

LW Bogdanka S.A. wyniki zgodne z szacunkami, (23.03.2018 13:00)

LW Bogdanka S.A., najnowocześniejsza efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, opublikowała wyniki za 2017 rok. Skonsolidowane przychody wyniosły 1 780,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtowały się na poziomie 1 786,3 mln zł. Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł 173,1 mln zł wobec 182,0 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny EBIT 236,4 mln zł wobec 237,0 mln zł rok wcześniej, a EBITDA 594,0 mln zł w porównaniu z 606,5 mln zł w 2016 roku.

Comarch otwiera ośrodek data center we Francji, (23.03.2018 11:52)

Comarch uruchomił swoje pierwsze centrum przetwarzania danych we Francji. Ośrodek o powierzchni 840 m2 położony jest w miejscowości Lezennes, koło Lille, we francuskiej siedzibie Comarch. Inwestycja we własną infrastrukturę to część strategii firmy oraz jest związana z planami rozszerzenia działalności biznesowej na rynku francuskim.

Bank Ochrony Środowiska zakłada 180 mln zł zysku netto w 2021 r. , (22.03.2018 09:22)

Zarząd Banku Ochrony Środowiska, specjalizującego się w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, przedstawił zaktualizowane założenia strategiczne do 2021 roku. Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu w 2021 roku zysk netto powinien przekroczyć poziom 180 mln zł.

Haitong Bank podnosi rekomendację dla Comarchu do, (22.03.2018 09:07)

Haitong Bank w raporcie z 21 marca podnosi rekomendację dla Comarchu do KUPUJ z Neutralnie, natomiast obniża cenę docelową akcji do 177 PLN ze 196,6 PLN.

CD PROJEKT podsumowuje 2017 rok, (22.03.2018 08:53)

Grupa CD PROJEKT wypracowała w 2017 roku 463 mln zł przychodów ze sprzedaży i 200 mln zł zysku netto, osiągając trzeci rok z rzędu wysoką rentowność netto na poziomie 43%. .

Gigantyczny wzrost zysku Fabryki Konstrukcji Drewnianych, (22.03.2018 08:11)

Zgodnie z opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. - lider w segmencie budowy magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect - osiągnęła w 2017 roku skonsolidowane przychody na poziomie 18,89 mln zł, 6,07 mln zł EBITDA oraz zysk netto w wysokości 4,81 mln zł.

Rekordowe zyski GTC, (21.03.2018 20:33)

W 2017 r. osiągnęliśmy świetne wyniki dzięki ukończeniu kilku naszych projektów i zakupie nowych, w połączeniu z doskonałym zarządzaniem aktywami z bieżącego portfolio. W efekcie wartość NAV oraz FFO znacznie wzrosła - powiedział Thomas Kurzmann, Prezes GTC.

Komunikat KNF w sprawie wydania ostatecznej decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Daniela Mzyka, (21.03.2018 14:20)

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNF z 6 grudnia 2016 r. nakładającą na Daniela Mzyka karę pieniężną w wysokości 1 miliona złotych, wobec stwierdzenia, że Daniel Mzyk naruszył przepis art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, gdyż nie zawiadomił komisji oraz spółki publicznej Yawal S.A. z siedzibą w Herbach o przekroczeniu 50 proc. ogólnej liczby głosów w Yawal S.A. w związku z pośrednim nabyciem akcji Yawal S.A. przez Poway Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Cypr 30 października 2013 r.