STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Agencyjne

Cloud Technologies publikuje wyniki finansowe za II kwartał 2019 r., (16.08.2019 09:54)

Cloud Technologies, działająca na globalnym rynku, polska spółka technologiczna będąca jedną z największych na świecie hurtowni anonimowych danych o użytkownikach internetu, miała w II kwartale 2019 r. 9,7 mln zł przychodów i odnotowała 1,6 mln zł straty netto.

SSK S.A. nadal poprawia wyniki finansowe, (16.08.2019 06:00)

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, osiągnęła 43 tys. zł zysku EBITDA w 2 kw. 2019 r., a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły w tym okresie ponad 699 tys. zł. Emitent utrzymuje wyraźną poprawę wyników finansowych w ostatnich kwartałach i prowadzi aktywne działania związane z pozyskiwaniem wysokomarżowych projektów biznesowych.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. utrzymuje wzrost , (16.08.2019 05:00)

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., w dalszym ciągu odnotowuje wyraźną poprawę wyników finansowych. Grupa WEC zakończyła 2 kw. 2019 r. zyskiem netto w wysokości 314 tys. zł, czyli wyższym o 40% w ujęciu rdr.

Rekordowe wyniki roczne DB Energy, (14.08.2019 14:21)

Na koniec roku obrotowego 2018/2019 DB Energy osiągnęła rekordowy poziom przychodów przy trzycyfrowych wzrostach sprzedaży. Skokowy wzrost skali biznesu jest efektem realizacji coraz większej liczby projektów inwestycyjnych z obszaru efektywności energetycznej. Rośnie portfel projektów na kolejny rok, co jest dobrym prognostykiem dla wyników w najbliższych kwartałach, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.

ECC Games wypracowało 0,46 mln zł zysku netto, (14.08.2019 13:26)

Notowana na NewConnect spółka ECC Games, specjalizująca się w grach i symulatorach sportów motoryzacyjnych dla wszystkich platform, odnotowała w pierwszym półroczu 2019 roku blisko 2,2 mln zł przychodów netto. To wynik o 0,9 mln zł lepszy, w porównaniu do osiągniętych przychodów rok wcześniej. Zysk netto w ostatnim półroczu wyniósł 0,46 mln zł

Grupa MERCOR zwiększa zyski i przychody, (14.08.2019 10:39)

Grupa "MERCOR" jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, rozpoczęła nowy rok obrotowy 2019/20 wzrostem przychodów i zysku netto.

Grodno poprawia sprzedaż i rentowność, (14.08.2019 10:32)

Przychody na poziomie 135,6 mln zł oznaczają, że był to najlepszy sprzedażowo I kwartał w historii Grodna. Sprzedaż rosła o 23% rdr, głównie za sprawą rozwoju Grupy o nowie oddziały, a także rozbudowy oferty asortymentowej i specjalistycznych usług budynkowych.

Boruta Zachem z rekordowymi przychodami w 2Q 2019 r., (13.08.2019 19:00)

Boruta-Zachem - spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży - jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Grupa Recykl w I połowie roku zwiększyła przychody , (13.08.2019 19:00)

Grupa Recykl S.A., lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, odnotował w I półroczu 2019 roku 1,1 mln zł zysku netto przy 25,4 mln zł przychodów i 19 proc. marży EBITDA. Spółka w tym okresie pozyskała z emisji akcji 6 mln zł i realizowała kluczowe etapy budowy zakładu produkcyjnego w Chełmie, który rozpocznie działalność w ciągu kilku miesięcy.

Bank nie martwi się sprawą frankową, (13.08.2019 15:03)

PKO BP spokojnie czeka na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Bank ma niewielki portfel takich kredytów i co ważne z punktu widzenia oczekiwanego orzeczenia TSUE, były one udzielone po 2009 roku.

Santander Consumer Bank partnerem Warsaw Booster, (13.08.2019 09:32)

Santander Consumer Bank - został partnerem programu WARSAW Booster'19, w ramach którego chce szukać na rynku start-upowym rozwiązań w obszarze transformacji cyfrowej branży retail.