STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPC: Kupiec S.A. zanotował dobry rok , Piątek, 21 czerwca 2013 (14:22)

Kupiec S.A., notowany na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., która działa w branży transportu, spedycji i logistyki, opublikowała w dniu wczorajszym raport roczny za 2012 r. W tym okresie Spółka wypracowała zysk netto na poziomie prawie 470 tys. zł przy przychodach sięgających 13 mln zł.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w którym Kupiec osiągnął 264 tys. zł zysku netto, a przychody były równie 11,05 mln zł, poprawa wyników finansowych wyniosła odpowiednio 78% oraz 17,5%. Rentowność netto Spółki wzrosła o połowę z poziomu 2,4% w 2011 r. do 3,6% w roku 2012.

Tak znacząca progresja była efektem optymalizacji umów kredytowych, wprowadzonej częściowo w drugiej połowie roku oraz optymalizacji kosztów umów faktoringowych, która została zakończona w 2011 r.

"Rok 2012 to kolejny czas wzrostu obrotów Spółki Kupiec S.A. do kwoty 12.999.546,82 zł i zysków do 469.402,75 zł. Tak dobre wyniki mogliśmy osiągnąć dzięki wzrostowi obrotów oraz kontynuacji zmniejszania kosztów finansowania działalności.

Po podpisaniu w czerwcu 2013 r. wyjątkowo korzystnej umowy z Bankiem Handlowym mogę uznać za zakończony proces optymalizacji kosztów finansowania bieżącej działalności Spółki." - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

W tym roku Zarząd Spółki koncentruje się na zwiększaniu jej obrotów poprzez inwestycje w czterech obszarach. Pierwszym z nich jest otwarcie się na rynek krajowy, który dotychczas nie był obsługiwany przez przedsiębiorstwo. W tym celu utworzony został oddział w Kielcach, a Kupiec ma plany uruchomienia kolejnych oddziałów do spedycji krajowej. Spółka poszukuje także aktywnie nowych kierunków na relacjach międzynarodowych.

Emitent zamierza również kontraktować usługi transportowe z dużymi, bezpośrednimi partnerami oraz zwiększać ilość współpracujących ze spółką przewoźników. Te działania powinny przełożyć się na wzrost przychodów i poprawę rentowności, a tym samym na wyższy zysk netto.

"Po dokonanych optymalizacjach nie widzę już pola do dalszych cięć kosztów. Więc aby zwiększyć zyski Spółki muszę zintensyfikować wzrost jej obrotów. Na przeszkodzie nie stanie płynność finansowa, gdyż w chwili obecnej mamy duże możliwości finansowania własnej działalności. Myślę, że tak duża dywersyfikacja źródeł wzrostu obrotów zapewni realizację zamierzeń. Jednocześnie, aby zwiększyć aktywność Spółki w powyższym zakresie, chciałbym też poszerzyć Zarząd Spółki o nowych członków, którzy wnieśliby do niej nowe spojrzenie, wiedzę oraz kontakty." - podsumowuje Prezes Wróblewski.

Notowania spółki Kupiec S.A.

Spółka osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku zysk netto na poziomie 6,5 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 3.125 tys. zł.

opr.MZB