STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPC: Kupiec SA: BVT przeprowadzi split akcji, Środa, 22 lipca 2015 (11:31)

Kupiec SA, spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, otrzymała od spółki BVT SA informację o złożeniu przez nią wniosku do sądu o rejestrację podziału akcji. Podjęcie decyzji o splicie akcji wynika z podtrzymania planów debiutu spółki na alternatywnym rynku.

Zarząd BVT SA złożył do sądu wniosek o rejestrację podziału wszystkich akcji w stosunku 1:50. Poprzez przeprowadzenie splitu, dotychczasowe 200 000 akcji spółki o wartości nominalnej 5,00 zł każda zostanie wymienionych na 10 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wysokość kapitału zakładowego BVT SA pozostanie na niezmienionym poziomie. Po zarejestrowaniu przez sąd podziału akcji, spółka złoży ponownie do GPW w Warszawie wniosek o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect.

- Przeprowadzenie splitu ma na celu zwiększenie ilości akcji wprowadzanych na rynek NewConnect, zachowując jednocześnie ich wartość, która jest akceptowana. Drugim elementem zmian będzie upłynnienie części pakietów akcji serii C posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, czyli Kaja Sp. z o.o. i Kupiec SA. Następnie spółka BVT SA ponownie złoży wniosek o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect - stwierdza Leszek Wróblewski, prezes zarządu spółki Kupiec.

Kupiec SA po raz pierwszy w historii wypłaci w tym roku dywidendę, której wartość wyniesie 0,01 zł na akcję. Łączna kwota, która trafi w ręce inwestorów, sięgnie ponad 44 tys. zł. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 29.09.2015 r., a jej wypłata nastąpi 19.10.2015 r. Pozostała część zysku wypracowanego przez emitenta w 2014 r. wynosząca blisko 28,5 tys. zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

W 2014 r. spółka zanotowała 73 tys. zł zysku netto oraz 23 094 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Z kolei w I kw. br. Kupiec SA wypracował 91 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 6733 tys. zł. Była to najwyższa kwartalna wartość sprzedaży spółki w całej jej historii. Jednym z akcjonariuszy emitenta jest inwestor finansowy - ABS Investment SA.

Opr. MD