STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JRH: JR HOLDING SA realizuje plany rozwoju , Czwartek, 24 września 2015 (11:07)

JR HOLDING SA, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zmieniła swoją nazwę, co związane jest z jej większą aktywnością w różnych segmentach biznesowych. Spółka zamierza koncentrować się na branżach stabilnych oraz dochodowych.

Zmiana nazwy odzwierciedla obecne funkcjonowanie emitenta jako holdingu, który grupuje podmioty działające w różnych branżach, m.in. nieruchomości oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Każda ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest rentowna dzięki efektywnemu sposobowi zarządzania. JR HOLDING SA będzie koncentrował się obecnie na angażowaniu w projekty inwestycyjne będące stabilnymi oraz posiadającymi dobre perspektywy do osiągania wysokich stóp zwrotu. Zarząd spółki jest przekonany, że podejmowane działania pozwolą dalej zwiększać wartość rynkową całej Grupy Kapitałowej.

- Nasza obecność w dwóch branżach, a mianowicie w sektorze nieruchomości oraz odnawialnych źródeł energii, skłoniła nas do zmiany nazwy spółki, która lepiej przedstawia naszą strukturę organizacyjną. Inwestycje w nieruchomości zapewniają nam stabilność biznesową. Natomiast wejście w branżę OZE ma pozwolić na mocny wzrost zysków, dzięki bardzo dobrym perspektywom dla tego sektora. Nadal będziemy oczywiście poszukiwać przedsięwzięć biznesowych, które mogą generować wysokie dochody - komentuje January Ciszewski, prezes zarządu spółki JR HOLDING SA.

Jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych emitenta na rynku nieruchomości jest to, że sprzedaje on cały biznes, a nie tylko samą nieruchomość. Wynika to z przyjętego schematu działania, opartego na dokonywaniu pełnej restrukturyzacji kupowanych nieruchomości, co w konsekwencji pozwala ostatecznemu nabywcy na zakup w pełni zorganizowanego przedsiębiorstwa, które wypracowuje wysokie zyski. Taki model biznesowy jest unikalnym w całej branży, a posiadane know-how umożliwia realizację strategii biznesowej.

Zarząd JR HOLDING SA wiąże duże nadzieje z wejściem w segment odnawialnych źródeł energii, głównie w rynek fotowoltaiki. Rozwój spółki Columbus Energy SA, w której wraz z podmiotami zależnymi emitent posiada 49,50 proc. udziałów w kapitale zakładowym, przebiega zgodnie z planem, o czym świadczą osiągnięte wyniki finansowe w pierwszych dwóch miesiącach prowadzenia realnej działalności operacyjnej. W lipcu i sierpniu br. podmiot ten wypracował 1,2 mln zł zysku brutto przy przychodach na poziomie 4,6 mln zł brutto. Columbus Energy SA prognozuje osiągnięcie w 2015 r. prawie 4,7 mln zł zysku brutto oraz 20,6 mln zł przychodów brutto. W przyszłym roku wartość sprzedaży ma wynieść 145 mln zł brutto.

- Wyniki finansowe wypracowane przez Columbus Energy SA w lipcu i sierpniu 2015 r. wskazują na przyjęcie dobrego modelu biznesowego oraz świadczą o trafności naszej decyzji inwestycyjnej. Duże nadzieje wiążę również z połączeniem tego podmiotu z giełdową spółką Columbus Capital SA. Zamierzamy dobrze wykorzystać nadchodzące świetlane lata dla rynku fotowoltaiki w Polsce, co z pewnością będzie miało swojego odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki w kolejnych latach. Uważam, że branża OZE pozwoli rosnąć całemu Holdingowi w bardzo wysokim tempie - podsumowuje Ciszewski.

Spółka uruchomiła także swój nowy serwis korporacyjny.

W skład Grupy Kapitałowej JR HOLDING SA wchodzą podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. JR HOLDING SA poszerzył również prowadzoną działalność poprzez zwiększenie zaangażowania kapitałowego w branżę OZE.

Opr. MD