STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BMX: BioMaxima S.A. z wysokim zyskiem, Środa, 27 stycznia 2016 (13:22)

BioMaxima S.A., działający w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, osiągnęła w 4 kw. 2015 r. 431 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 6.013 tys. zł. Istotna poprawa wyników finansowych Emitenta jest w dużej mierze rezultatem bardzo dynamicznego rozwoju działalności eksportowej.

W 4 kw. 2014 r. Spółka zanotowała 178 tys. zł zysku netto przy sprzedaży wynoszącej 5.149 tys. zł. Natomiast narastająco, BioMaxima S.A. po czterech kwartałach 2015 r. wypracowała 1.469 tys. zł zysku netto, a jej przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 21.965 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto Emitenta wyniósł 455 tys. zł, a wartość sprzedaży sięgnęła 20.441 tys. zł. Wzrost zysku netto oraz sprzedaży jest wynikiem skutecznej realizacji przyjętej strategii w zakresie rozwoju eksportu, która pozwala minimalizować niekorzystne zmiany zachodzące na rynku krajowym. Emitent prowadzi również działania mające na celu optymalizację kosztów funkcjonowania, co wpływa pozytywnie na osiąganą przez niego rentowność.

- Konsekwentnie realizujemy postawione sobie cele rozwojowe, optymalizując przy tym sprzedaż, aby była ona jak najbardziej rentowna, co pozwoliło osiągnąć ponad 3-krotnie wyższy zysk niż w 2014 r. - komentuje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. wykorzystuje dobrą koniunkturę na rynkach zagranicznych do rozwoju swojej działalności eksportowej. W 2015 r. wartość sprzedaży Spółki na rynkach zagranicznych zanotowała blisko 142% dynamikę wzrostu w odniesieniu do 2014 r. Wyraźnie zwiększył się także udział eksportu w przychodach Emitenta ogółem i w minionym roku wyniósł on prawie 23%.

BioMaxima S.A. nieustannie rozwija swoje relacje biznesowe na istniejących rynkach międzynarodowych oraz pozyskuje kolejnych partnerów handlowych z nowych krajów. Dzięki wdrożeniu w połowie 2015 r. nowej polityki cenowej, Spółka wygrała postępowania przetargowe na łączną kwotę 9.580 tys. zł netto, co dało dynamikę na poziomie ponad 112% w stosunku do poprzedniego roku.

Ważnym wydarzeniem w 4 kw. 2015 r. było objęcie przez Emitenta jako inwestora branżowego 40 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Bioavlee Sp. z o.o., co stanowi 2,25% udziałów w jej kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów. Wartość przeprowadzonej transakcji wyniosła 200 tys. zł.

Bioavlee Sp. z o.o. działa w sektorze life science i specjalizuje się w rozwoju innowacyjnej technologii na potrzeby diagnostyki mikrobiologicznej. BioMaxima S.A. podpisała także list intencyjny z tym podmiotem w zakresie współpracy kooperacyjnej i dystrybucji innowacyjnego analizatora mikrobiologicznego opracowanego przez Bioavlee Sp. z o.o., który jest unikalnym na skalę światową, innowacyjnym urządzeniem laboratoryjnym, prowadzącym w czasie rzeczywistym samodzielnie badanie mikrobiologiczne począwszy od automatycznego posiewu, aż po analizę gatunku oraz szczepu bakterii. Model biznesowy Bioavlee umożliwia szybką globalną implementację tego produktu w różnych sektorach przemysłowych, a także usługowych. BioMaxima S.A. ma być wyłącznym dystrybutorem analizatora w Polsce oraz na rynkach światowych.

- Dobrze rozwija się sprzedaż na rynku rumuńskim, gdzie mamy swoją spółkę zależną. Prowadzimy również rozmowy konsolidacyjne na tym rynku oparte na bazie naszej rumuńskiej spółki. Może nas czekać w tym zakresie bardzo ciekawy rok. Aktualnie trwają targi w Dubaju i myślę, że więcej o ewentualnych sukcesach napiszemy w raporcie za styczeń. Bardzo dobrym posunięciem w 2015 r. była dywersyfikacja rozliczeń w eksporcie - Europa w euro, pozostałe rynki w dolarach. Po raz pierwszy na spotkaniu Zarządu będzie przeprowadzona prezentacja analizatora Bioavlee. - zauważa Prezes Lewczuk.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

opr.MZB