STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BBA: Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. prognozuje do 1 mln zł zysku, Wtorek, 19 kwietnia 2016 (09:25)

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect prognozuje wypracowanie w 2016 r. zysku brutto w wysokości 800 - 1.000 tys. zł. Strategia działania Emitenta przewiduje koncentrację na działalności doradczej oraz dalszy rozwój segmentu inwestycyjnego.

Prognoza finansowa Spółki zakłada osiągnięcie przez nią zysków głównie ze sprzedaży usług doradczych związanych z pozyskiwaniem dotacji, pełnieniem roli Autoryzowanego Doradcy, realizowaniem specjalistycznych usług doradczych, m.in. przygotowywaniem wycen, business planów oraz analiz. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. zamierza również zarządzać przedsięwzięciami biznesowymi, realizować kolejne inwestycje kapitałowe oraz aktywnie uczestniczyć w projektach restrukturyzacyjnych. Emitent będzie dążył także do zacieśniania współpracy z instytucjami finansowymi. Prowadzone przez Spółkę działania powinny spowodować wzrost przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie przez nią zysku brutto w 2016 r. na poziomie 800 - 1.000 tys. zł.

- Priorytetem w segmencie usług doradczych będzie dla nas pozyskiwanie dotacji dla firm z naciskiem na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Możliwości takie stwarzają ogłaszane konkursy z programów krajowych organizowanych przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jak również programy regionalne, głównie w województwie Śląskim i Małopolskim, chociaż BBC nie ogranicza się tylko do tego regionu działania i współpracuje również z klientami z innych województw. Nowością w programach regionalnych są dotacje w zakresie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne), które w poprzednich latach realizowane były przez programy krajowe. W tym segmencie zauważalne jest wysokie zainteresowanie ze strony klientów. Duże możliwości dofinansowania mniejszych projektów inwestycyjnych, na terenach wiejskich i w małych gminach, będą z kolei realizowane w ramach programów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania (LGD) - dawniej PROW. Pierwsze konkursy powinny ruszyć na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2016 roku. - ocenia Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Zgodnie z przyjętą przez Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. strategią działania na lata 2016-2018, głównym obszarem aktywności Spółki pozostanie segment doradztwa w zakresie pozyskiwania dotacji. Najważniejszym kryterium doboru projektów będzie rentowność usługi oraz perspektywy długookresowej współpracy z Beneficjentem. Emitent rozważa także samodzielne aplikowanie o dotację na realizację tzw. "projektu "miękkiego" ze środków pochodzących w Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przeszłości BBC realizowało już tego typu projekt, więc posiada duże doświadczenie w tym zakresie. Spółka planuje również aplikować o dotację dla funduszy zalążkowych i ma zamiar współpracować w tym obszarze z ABS Investment S.A.

BBC chce umacniać swoją pozycję rynkową i rozszerzać w latach 2016-2018 portfolio klientów, dla których będzie pełniło rolę Autoryzowanego Doradcy do co najmniej 10 podmiotów. Ważnym segmentem biznesowym Emitenta ma stać się także zarządzanie projektami biznesowymi, w ramach którego przewidywanie jest realizowanie 2-3 tego typu projektów rocznie. Spółka zamierza uczestniczyć w projektach restrukturyzacyjnych i prowadzić co roku przynajmniej jedno takie przedsięwzięcie. BBC będzie rozwijało działalność inwestycyjną i prowadziło inkubację rocznie 1-2 projektów, znajdujących się w fazie start-up. Ma to pozwolić na osiąganie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji przy podwyższonym ryzyku. Projekty inwestycyjne będą realizowane we współpracy z ABS Investment S.A.

"Różnorodność aktywności doradczej w strategii BBC jest działaniem ukierunkowanym na dywersyfikację przychodów i stworzenie alternatywy dla działalności doradczej w sytuacji, kiedy perspektywa budżetowa UE na lata 2014-2020 będzie ulegała wyczerpaniu." - dodaje Pukowiec.

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Zajmuje się ona pozyskiwaniem dotacji dla przedsiębiorstw, opracowywaniem analiz finansowych i wycen oraz prowadzi także działalność inwestycyjną. Spółka jest Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect oraz Catalyst. Emitent zakończył 2015 r. zyskiem netto w wysokości 444 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 643 tys. zł.

opr.MZB