STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

XSM: XSystem S.A. z NC zadebiutuje na rynku Catalyst, Piątek, 3 lutego 2017 (09:25)

XSystem S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2011 r., zadebiutuje w dniu 06.02.2017 r. na rynku Catalyst. Środki pozyskane przez Spółkę z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wdrożenia innowacji do jej autorskiego oprogramowania ACCELO.

Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst wprowadzonych zostanie 451 obligacji serii F, 283 obligacji serii FA oraz 440 obligacji serii FB, każda o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł, a więc o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.174 tys. zł. Są to obligacje niezabezpieczone z kwartalnym kuponem odsetkowym o oprocentowaniu stałym w wysokości 10% w skali roku. Termin wykupu przedmiotowych papierów dłużnych został wyznaczony na dzień 31.03.2019 r. Kapitał pozyskany przez XSystem S.A. z emisji obligacji serii F, FA oraz FB jest przeznaczany na finansowanie wdrożenia innowacji do autorskiego oprogramowania Spółki - ACCELO - służącego do obsługi obiegu dokumentów w instytucjach prywatnych oraz publicznych. Emitent intensywnie realizuje działania w tym obszarze i wdraża innowacje wymagane przez jego Kontrahentów, co jest zgodne z celami emisyjnymi.

"Debiut na rynku Catalyst to kolejne niezwykle istotne wydarzenie w historii Spółki, które z pewnością pozytywnie wpłynie na nasz wizerunek i budowanie marki. Kapitał zdobyty z emisji obligacji przeznaczymy na dalszy rozwój naszego oprogramowania ACCELO, dzięki czemu będziemy mogli oferować zaawansowane technologicznie produkty dedykowane dla każdego sektora przedsiębiorstw oraz instytucji, co pozwoli nam umacniać naszą pozycję rynkową. Skuteczna realizacja założeń strategii rozwoju Spółki powinna przełożyć się na wyraźny wzrost przychodów i poprawę rentowności. W chwili obecnej koncentrujemy się także na rozwoju sprzedaży naszego autorskiego oprogramowania." - ocenia Adrian Weremiuk, Prezes Zarządu Spółki XSystem S.A.

XSystem S.A. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji, przetwarzania oraz obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Spółka opracowała autorskie oprogramowanie do budowy archiwów cyfrowych i zarządzania obiegiem dokumentów - ACCELO. Emitent jest notowany na rynku NewConnect od września 2011 r.

mzb