STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QRS: Quercus TFI zarządza już prawie 5 mld zł, Czwartek, 10 sierpnia 2017 (08:15)

W I półroczu 2017 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 14,8 mln zł zysku netto versus 11,4 mln zł rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 54,6 mln zł (wzrost z 43,0 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 17,8 mln zł (wzrost z 13,6 mln zł).

W wynikach nie ujęto opłaty zmiennej za zarządzanie (rozliczana jest na koniec roku), która na koniec czerwca br. wynosiła 5,4 mln zł. Quercus TFI S.A. posiadało na koniec I półrocza 2017 r. 31 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów.

"Wyniki finansowe naszej firmy w I półroczu były dobre. Głównym powodem istotnego przyrostu zysku jest większa baza aktywów pod zarządzaniem - 4,9 mld zł, +27% r/r.

Największy wpływ na przychody i zyski miały 2 flagowe fundusze: QUERCUS Ochrony Kapitału (2,297 mld zł aktywów, +1,19% zysku w I półroczu br.) oraz QUERCUS Agresywny (554 mln zł aktywów, +13,01% zysku).

Pozytywną informacją dla naszych akcjonariuszy jest również wzrost wartości rezerwy na potencjalną opłatę zmienną (success fee) dzięki solidnym wynikom inwestycyjnym funduszy QUERCUS. Po I półroczu wynosiła ona 5,4 mln zł." - komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.

Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W

Na koniec 2016 r. aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wynosiły 4,3 mld zł.

Od 11 września 2008 r. akcje Quercus TFI S.A. były notowane na rynku NewConnect, a od 30 marca 2011 r. są notowane na rynku głównym GPW w Warszawie. Cena akcji na k. lipca 2017 r. wyniosła 5,57 zł, a kapitalizacja rynkowa Quercus TFI S.A. 319 mln zł.

mzb