STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JRH: JR HOLDING SA notuje wysoki zysk w 2017 r., Piątek, 16 lutego 2018 (04:44)

JR HOLDING SA, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., wypracowała 1739 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 2017 r., a jej przychody netto sprzedaży sięgnęły 4507 tys. zł. Spółka dokonała kilku zmian w strukturze grupy kapitałowej i planuje realizować nowe projekty o dużym potencjale wzrostu.

Grupy Kapitałowa JR HOLDING SA wygenerowała w 2017 r. zysk netto w wysokości 1739 tys. zł wobec 1644 tys. zł rok wcześniej, co świadczy o dużej stabilizacji wyników finansowych oraz jest potwierdzeniem skuteczności modelu zarządzania spółką. Obecnie działania emitenta są skoncentrowane na poszukiwaniu nowych projektów inwestycyjnych, które posiadają wysoki potencjał rozwoju oraz cechują się relatywnie niskim poziomem ryzyka. W ten sposób spółka chce podtrzymać wzrost wartości całej grupy kapitałowej, dywersyfikując tym samym prowadzoną działalność o obszary deweloperskie oraz inwestycyjne. Fundament biznesowy JR HOLDING SA stanowi segment nieruchomości, który pozwala osiągać stabilne przychody dzięki odpowiedniemu zarządzaniu nabywanymi nieruchomościami, które od samego początku generują przychody z wynajmu i są dochodowe. Zarząd spółki jest przekonany o skuteczności wybranego kierunku jej rozwoju.

- Bardzo dobrze oceniam wypracowane w 2017 r. przez grupę kapitałową wyniki finansowe. Zwiększanie zysku netto przy utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych inwestycji to nasz priorytetowy cel, a jego realizacja jest dla nas ogromną satysfakcją. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że dla dalszego rozwoju grupy niezbędne będzie realizowanie nowych przedsięwzięć biznesowych, dlatego na bieżąco analizujemy nowe projekty. Nasze dotychczasowe inwestycje potwierdzają, że potrafimy skutecznie selekcjonować takie projekty, dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów oraz niezbędnego doświadczenia. Mam nadzieję, że kolejne lata będą udane zarówno dla samej grupy, jak i dla naszych akcjonariuszy - komentuje January Ciszewski, prezes zarządu spółki JR HOLDING SA.

W grudniu ub. roku JR HOLDING SA dokonała sprzedaży posiadanych udziałów Dinero Sp. z o.o. oraz poinformowała o rezygnacji z realizacji projektu deweloperskiego w Słomnikach. Podejmowane działania mają na celu uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej w celu zwiększenia efektywności jej działania.

- Przeprowadzone transakcje są związanie z porządkowaniem struktury naszej Grupy, co powinno przełożyć się na skuteczniejsze zarządzanie i nadzorowanie spółek portfelowych. Chcemy się koncentrować na rozwoju najbardziej perspektywicznych projektów oraz na poszukiwaniu nowych przedsięwzięć, które spełniają rygorystyczne kryteria i wpisują się w naszą politykę inwestycyjną - dodaje Ciszewski.

JR HOLDING SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która działa w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zajmuje się realizacją projektów inwestycyjnych. Spółka realizuje obecnie Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w kwocie do 5 mln zł.

Opr. MD