STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOS: BOŚ Bank oferuje wsparcie na inwestycje związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego, Poniedziałek, 12 marca 2018 (11:52)

Przybliżenie Polski do zrealizowania w 2030 r. ustalonych przez Unię Europejską celów gospodarki obiegu zamkniętego nie będzie możliwe bez przedsiębiorców inwestujących w nowoczesne ekorozwiązania. 92 proc. wolumenu z udzielonych przez BOŚ Bank kredytów proekologicznych w 2016 r. było skierowane do przedsiębiorców.

- Zrealizowanie ustalonych przez Unię Europejską celów nie będzie możliwe bez inwestycji w gospodarkę odpadami i instalacje do recyklingu. Widzimy zapotrzebowanie na powstawanie tego typu projektów. Wspieranie działań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego stanowi ok. 7 proc. planowanych przez nas nowych transakcji ekologicznych - mówi Konrad Raczkowski, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Zgodnie z przyjętym w grudniu 2015 r. przez Komisję Europejską pakietem dotyczącym gospodarki obiegu zamkniętego, państwa członkowskie zobligowane są do ponownego wykorzystywania surowców i zawracania ich do obiegu w postaci nowych produktów. Do 2030 r. wyznaczono ambitne cele m.in. recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 65 proc., recyklingu odpadów opakowaniowych na poziomie 75 proc., oraz zaprzestanie składowania odpadów segregowanych. Wprowadzona w styczniu 2018 r. blokada importu przez Chiny, jednego z największych dotychczasowych odbiorców europejskich odpadów, przyśpieszyła konieczność przeprowadzenia zmian w europejskiej polityce.

Polski rząd rozpoczął już wdrażanie pierwszych działań w ramach zaproponowanej przez Unię Europejską strategii. W lipcu 2017 wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów mający najpóźniej do 2022 r. obowiązywać we wszystkich gminach, a od stycznia 2018 r. funkcjonuje obowiązkowa opłata za torby foliowe o grubości do 50 mikrometrów. Jednak w poprawę ekosystemu zaangażować muszą się także firmy produkcyjne. Szeroko pojęta gospodarka obiegu zamkniętego wiąże się nie tylko ze zrównoważonym zarządzaniem odpadami, ale także z koniecznością unowocześnienia procesów produkcyjnych. BOŚ Bank wspierał finansowaniem m.in. projekt badawczo-rozwojowy, którego celem było opracowanie maszyny pakującej pozwalającej na zużycie o 50 proc. mniej materiału przy wykorzystaniu o 30 proc. mniej energii w procesie pakowania. Inwestowanie w bardziej nowoczesne i energooszczędne maszyny, dostosowane do wytwarzania produktów przyjaznych środowisku, z naturalnych surowców, może wpłynąć nie tylko na zmniejszenie ilości powstających odpadów produkcyjnych, ale także na uniknięcie marnotrawstwa w procesie. To w dalszej perspektywie może zapewnić przedsiębiorcy zyski.

- Uważamy, że zmiany o charakterze proekologicznym są konieczne w każdym z sektorów działalności gospodarczej. W 2016 r. BOŚ Bank udzielił 1 451 kredytów proekologicznych, 92 proc. ich wolumenu było skierowane do przedsiębiorców, którzy w inwestycjach ekologicznych widzieli nie tylko możliwość prowadzenia działalności w bardziej zrównoważony sposób, ale także możliwość zysku i rozwoju dla swoich firm - dodaje Konrad Raczkowski, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska.

Przykładem takiego działania może być zrealizowana w 2016 r. modernizacja w zakładzie spółki Dekorglass Działdowo o łącznej wartości 1,1 mln zł, finansowana po części z kredytu udzielonego przez BOŚ Bank. Dzięki podjęciu decyzji o modernizacji oczyszczalni i zakupie urządzeń zmniejszających negatywny wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko udaje się odzyskać 30-60 proc. wody ze ścieków przemysłowych, oraz wyodrębnić związki chemiczne w postaci wysuszonego koncentratu amonowo-potasowego, który może być wykorzystywany w rolnictwie jako nawóz. Przeprowadzona inwestycja pozwoliła na ponowne użycie, dotychczas traconej, wody oraz stworzenie nowego produktu bez zmiany profilu dotychczasowej działalności. Podobne korzyści uzyskał także inny przedsiębiorca realizujący projekt instalacji do wytwarzania opakowań z pulpy papierowej, która wcześniej nie była wykorzystywana i stanowiła odpad produkcyjny. Takie zmiany, związane z modernizacją technologii oraz szukaniem nowego zastosowania dla dotychczasowych odpadów produkcyjnych, będą musiały przeprowadzić także inne spółki chcące spełniać europejskie wymagania. Tylko w 2016 r. zakończono i przekazano do użytkowania ponad 2,5 tys. inwestycji proekologicznych współfinansowanych z kredytów udzielonych przez BOŚ Bank o łącznej wartości kosztorysowej ponad 4 mld zł. Efektem ekologicznym ponad 25 lat działań w zakresie gospodarki odpadami jest stworzenie potencjału do unieszkodliwiania ponad 7 mln ton odpadów rocznie.

- - - - - -

Bank Ochrony Środowiska S.A. to jedyny na polskim rynku bank wyspecjalizowany w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od 1991 r. bank jest ważnym elementem systemu finansowania środowiska. Wartość wszystkich kredytów proekologicznych, których bank udzielił od początku swojego istnienia do końca 2016 roku wynosi 18,6 mld zł. BOŚ planuje emisję nowych akcji w ofercie dla inwestorów instytucjonalnych o wartości 40 mln sztuk akcji.

Opr. KM

Pobierz: program PIT 2017