STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Gra pod rating Polski, Piątek, 13 kwietnia 2018 (10:00)

Dziś jest zaplanowana aktualizacja ratingu Polski przez agencję Standard&Poor's. W październiku ub. r. agencja utrzymała długoterminowy rating kredytowy Polski na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

W uzasadnieniu do decyzji, S&P zaznaczył, że ocena odzwierciedla silne fundamenty polskiej gospodarki (m.in. niewielki deficyt na rachunku obrotów bieżących, konkurencyjne płace oraz wysokiej jakości kapitał ludzki). Jednocześnie agencja zwróciła uwagę na ryzyko przegrzania polskiej gospodarki. W scenariuszu bazowym oczekujemy, że agencja utrzyma w tym tygodniu niezmieniony rating Polski i jego stabilną perspektywę.

Analitycy PKO BP

Przewidujemy, że S&P nie zmieni dziś oceny wiarygodności kredytowej Polski (BBB+ ze stabilną perspektywą). Naszym zdaniem poprawa pozycji fiskalnej (najniższy w historii deficyt i spadek długu publicznego) oraz równowagi zewnętrznej (nadwyżka na rachunku obrotów bieżących i spadek długu zagranicznego oraz poprawa międzynarodowej pozycji inwestycyjnej), a także silny wzrost PKB per capita uzasadniają przynajmniej poprawę perspektywy.

S&P może jednak nie być jeszcze gotowy do dalszej korekty błędnej decyzji ze stycznia 2016 o obniżeniu ratingu Polski. Niemniej, realne wydaje się, że wydźwięk komunikatu S&P będzie pozytywny i otworzy drogę do poprawy oceny Polski w przyszłości, jeśli utrzymają się pozytywne tendencje.

Analitycy INGBanku, napisali że ze względu na wyższe od oczekiwań tempo wzrostu PKB w IV kw. (w tym wyraźne przyspieszenie inwestycji) oraz opublikowane w ubiegłym tygodniu dobre dane dotyczące finansów publicznych oraz bilansu handlowego agencja zmieni ton komunikatu na bardziej pozytywny.

Jednocześnie dostrzegamy ryzyko, że ww. dane skłonią agencję do zmiany perspektywy ratingu Polski ze stabilnej na pozytywną. Materializacja takiego scenariusza oddziaływałaby w kierunku umocnienia złotego i spadku rentowności polskich obligacji.

Decyzja agencji zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, a tym samym potencjalnie pozytywna reakcja rynku walutowego i rynku długu na tę decyzję zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu.