STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DBC: Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica SA po pierwszym kwartale 2018 roku, Środa, 16 maja 2018 (17:15)

Firma Oponiarska Dębica SA, wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w I kwartale 2018 r. przychody w wysokości 500,9 mln zł, o 4,3 proc. niższe w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. oraz o 12,6 proc. wyższe w porównaniu z IV kwartałem minionego roku.

W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. zysk EBIT wyniósł 53 mln zł, tj. był o 23,0 proc. wyższy w porównaniu z I kwartałem 2017 r. Jest to także znacząca poprawa - wzrost o 38,1 mln zł (255,7 proc.) w porównaniu do IV kwartału 2017 r.

W I kwartale 2018 r. zysk netto wyniósł 55,2 mln zł, czyli był o 23,5 proc. wyższy w porównaniu do I kwartału 2017 roku. Wynik ten jest również o 43,5 mln zł (371,8 proc.) lepszy od osiągniętego w IV kwartale minionego roku.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear po I kwartale 2018 r. stanowiła 89,4 proc. sprzedaży ogółem, wobec 89,8 proc. w analogicznym okresie 2017 r. Wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych spadła w I kwartale 2018 r. o 0,6 proc. w porównaniu do I kwartału 2017 r., zaś jej udział w przychodach ogółem wyniósł 10,6 proc.

W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu wyniosły 7,4 mln zł i były o 7,2 mln zł niższe niż w tym samym okresie 2017 r. Spadek ten wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego, administracji oraz działań reklamowych.

Przeciętne jednostkowe koszty produkcji w I kwartale 2018 r. były o 6,1 proc. niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Czynnikiem wpływającym na ten wynik był przede wszystkim spadek cen materiałów.

W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica SA wyniosły 25,8 mln zł. Przeznaczono je głównie na dalszą modernizację procesu produkcji opon do samochodów osobowych z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami (tj. opon High Performance i Ultra High Performance) oraz produkcji opon o rozmiarach 17 cali i wyższych, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego.

- Potencjał rynku oponiarskiego w większości krajów europejskich, w pierwszym kwartale 2018 r. był niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mniejszy potencjał był spowodowany m.in. korektą w stosunku do zwiększonych zakupów, które miały miejsce w pierwszym kwartale 2017 r. W tej wymagającej sytuacji rynkowej, pomimo nieznacznie niższych przychodów, spółka poprawiła wyniki finansowe, wypracowując zysk netto o 23,5 proc. wyższy niż rok wcześniej - mówi Leszek Szafran, prezes zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica SA.

Opr. MD