STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WTF: Graphic SA zrealizuje nowe inwestycje deweloperskie w Gdyni, Czwartek, 21 czerwca 2018 (10:51)

Graphic SA, spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem projektów inwestycyjnych, podpisała dwie przedwstępne warunkowe umowy zakupu nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Gdyni. Spółka zamierza zrealizować na nich projekty deweloperskie w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Emitent zawarł przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,757 ha, która jest położona w Gdyni Oksywiu. Graphic SA planuje zrealizować na niej deweloperską inwestycję mieszkaniową o PUM na poziomie ok. 1100 m kw., która będzie obejmowała 15-16 mieszkań i minimum 16 miejsc postojowych w garażu. Działka znajduje się w bardzo ciekawej okolicy i jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - funkcja zabudowy wielorodzinnej. Wartość umowy nabycia nieruchomości gruntowej wynosi 900 tys. zł, a termin na zawarcie umowy przyrzeczonej został określony do dnia 01.02.2019 r. Zarząd spółki bardzo dobrze ocenia potencjał dla nowej inwestycji i liczy, że jej realizacja pozwoli na osiągnięcie bardzo wysokiej rentowności.

- Z naszych wyliczeń wynika, iż marżowość całej inwestycji będzie kształtowała się w okolicach 38 proc. lub nawet będzie wyższa. Wnioskujemy to nie tylko z doskonałej lokalizacji całej inwestycji, ale także z faktu, iż cenę za sprzedaż poszczególnych lokali oparliśmy o średnią rynkową tego regionu, a jak wiadomo ceny za metr kwadratowy nieruchomości w każdym kwartale są coraz wyższe ze względu na duży popyt na tego typu inwestycje - komentuje Michał Krzyżanowski, prezes zarządu spółki Graphic SA.

Graphic SA podpisała także przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni sięgającej 0,0562 ha, zlokalizowanej przy ul. Sochaczewskiej 7 w Gdyni - Mały Kack. Spółka chce przeprowadzić na nabytej nieruchomości deweloperską inwestycję mieszkaniową z widokiem na Gdynię o PUM wynoszącym ok. 450 m kw., obejmującą 7-8 mieszkań. Całkowita wartość umowy nabycia nieruchomości gruntowej wynosi 800 tys. zł, a termin na zawarcie umowy przyrzeczonej został wyznaczony do dnia 31.08.2018 r. Zdaniem zarządu Graphic SA kolejna inwestycja deweloperska w Gdyni pozwoli umacniać pozycję rynkową Spółki oraz wpłynie pozytywnie na jej wyniki finansowe i budowanie wartości.

- Jeśli chodzi o inwestycję przy Sochaczewskiej 7, to z pewnością znajdzie ona nabywców wśród wymagających klientów. Mamy bardzo ciekawy projekt architektoniczny, nowoczesny, ale zarazem bardzo funkcjonalny, który wyróżnia się na tle innych inwestycji deweloperskich w tym rejonie - dodaje prezes Krzyżanowski.

W maju 2018 r. sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 2 727 500 akcji serii D. Emisja akcji serii D została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie WOLFS CORPORATION SA z siedzibą w Chorzowie łącznie 2 727 500 sztuk akcji zwykłych imiennych serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 2,00 zł za akcję, a więc za łączną cenę 5.455.00,00 zł za wszystkie akcje, w zamian za wniesienie przez ten podmiot wkładu niepieniężnego poprzez przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki WOLFS CORPORATION SA W skład wniesionego przedsiębiorstwa wchodzi pięć nieruchomości położonych w Katowicach i Chorzowie.

Graphic SA to spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2011 r., która działała na rynku reklamowym. Po zmianach w akcjonariacie, które miały miejsce w 2017 r., Spółka rozszerzyła profil działalności o obrót i zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane oraz z przeznaczeniem na najem, a także o realizowanie projektów w obszarze nowych technologii. Emitent realizuje już kilka projektów deweloperskich w Gdyni oraz oczekuje na rejestrację zmiany nazwy na Wolfs Technology Fund SA.

Opr. MD