STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WTF: Wolfs Technology Fund SA pozyskuje 15 mln zł z emisji akcji serii E, Czwartek, 26 lipca 2018 (11:20)

Wolfs Technology Fund SA (dawniej Graphic SA), spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem projektów inwestycyjnych, zakończyła emisję akcji serii E, z której pozyskała ponad 15 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze inwestycje w nieruchomości.

W ramach przeprowadzonej emisji akcji serii E spółka wyemitowała 7 543 092 szt. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 2,00 zł. Łącznie z emisji akcji tej serii Wolfs Technology Fund SA pozyskała środki w wysokości ponad 15,08 mln zł. Zostaną one przeznaczone przez emitenta na dalszy zakup, rozbudowę oraz udoskonalanie posiadanych nieruchomości, a także na rozwój kanałów sprzedaży. Zarząd spółki bardzo dobrze ocenia zakończoną z sukcesem emisję akcji serii E i przewiduje, że pozyskany kapitał wpłynie pozytywnie na jej dalszy rozwój.

- Zakończona z sukcesem emisja stanowi przełom w naszej działalności i bardzo nas cieszy, że inwestorzy docenili potencjał Wolfs Technology Fund. Jestem przekonany, że pozyskane środki wpłyną pozytywnie na nasz dalszy dynamiczny rozwój, który zakłada zwiększenie skali działalności inwestycyjnej o nowe rynki nieruchomości. To z kolei z pewnością przełoży się na rentowność całej spółki z korzyścią dla naszych akcjonariuszy - podkreśla Michał Krzyżanowski, prezes zarządu Wolfs Technology Fund.

Spółka w lipcu br. poinformowała o zmianie nazwy na Wolfs Technology Fund SA, co wynika z prowadzenia działalności w nowych obszarach biznesowych, m.in. w segmencie deweloperskim w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W ten sposób emitent będzie mógł lepiej budować swoją rozpoznawalność na rynku kapitałowym oraz na rynku nieruchomości.

W czerwcu 2018 r. spółka podpisała dwie przedwstępne warunkowe umowy zakupu nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Gdyni, na których planuje zrealizować projekty deweloperskie. Pierwszy z nich to deweloperska inwestycja mieszkaniowa usytuowana w Gdyni Oksywiu, w bardzo ciekawej okolicy, o PUM na poziomie ok. 1100 m kw., która będzie obejmowała 15-16 mieszkań i minimum 16 miejsc postojowych w garażu. Drugi projekt deweloperski Wolfs Technology Fund SA zostanie zrealizowany w Gdyni, w dzielnicy Mały Kack. Emitent zamierza przeprowadzić deweloperską inwestycję mieszkaniową z widokiem na Gdynię, o PUM sięgającej ok. 450 m kw., obejmującą 7-8 mieszkań.

Wolfs Technology Fund SA (dawniej Graphic SA) to spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2011 r., która działała dotychczas na rynku reklamowym. Po zmianach w akcjonariacie, które miały miejsce w 2017 r., spółka rozszerzyła profil działalności o obrót i zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane oraz z przeznaczeniem na najem, a także o realizowanie projektów w obszarze nowych technologii. Emitent realizuje aktualnie kilka projektów deweloperskich w Gdyni.

Opr. MD