STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASB: Wysokie wyniki ASBISc Enterprises Plc, Środa, 8 sierpnia 2018 (17:53)

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, wypracował w I półroczu 2018 r. wysokie dwucyfrowe wzrosty swoich wyników finansowych.

Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 966,2 mln USD w porównaniu do 570,3 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o ponad 69%. W I pół. 2018 r. zysk brutto zwiększył się o blisko 43% do 43,2 mln USD z 30,2 mln USD w I pół. 2017 r. Zysk netto w I półroczu 2018 r. wzrósł blisko trzykrotnie, do 2,9 mln USD z 1 mln USD w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Strategią Grupy jest wypracowywanie jak najlepszych wyników dla swoich akcjonariuszy. W I półroczu 2018 roku wszystkie linie produktowe zwiększyły swoją sprzedaż w każdym z krajów, w których działa Spółka. Tradycyjnie największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkie najważniejsze linie produktowe zanotowały istotne wzrosty sprzedaży w porównaniu z I półroczem 2017 r. Czynnikiem największych wzrostów sprzedaży w tym okresie była sprzedaż smartfonów, która wzrosła o blisko 171% w porównaniu z I półroczem 2017 r. Spośród innych linii produktowych, w I półroczu 2018 r. Spółka zanotowała pozytywny trend na sprzedaży m.in. płyt głównych i kart graficznych (wzrost o 182,8%).

ASBIS kontynuuje rozwój marek własnych, Prestigio i Canyon, na wszystkich rynkach swojej działalności. Dodatkowo Grupa wprowadziła na rynek trzecią już markę własną - Perenio, koncentrującą się na obszarze Internetu rzeczy ("IoT").

27 marca 2018 r. Grupa opublikowała prognozę finansową na 2018 rok. Zakłada ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 1,80 miliarda USD a 1,90 miliarda USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 9 milionów USD a 10 milionów USD. Po opublikowaniu wyników finansowych za I półrocze tego roku ASBIS w pełni podtrzymuje prognozę finansową.

12 czerwca 2018 r. Grupa wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,06 USD na akcję (w sumie 3.330.000 USD).

?

"Pierwsze półrocze tego roku było dla nas bardzo udane. Każdego miesiąca wypracowywaliśmy dwucyfrowy wzrost przychodów, które w efekcie pozwoliły nam wypracować blisko 70-proc. wzrost przychodów w całym półroczu. Natomiast nasz zysk netto w tym okresie potroił się do kwoty blisko 3 mln USD. Patrząc na wyniki I półrocza oraz mając na uwadze fakt, że w naszej branży najlepsze wyniki wypracowuje się w II półroczu, obecnie uważamy, że nasza opublikowana w marcu prognoza na 2018 r. jest wykonalna" - powiedział Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W I PÓŁROCZU LAT 2018 I 2017
(tys. USD) I pół. 2018 r. I pół. 2017 r.	Zmiana
Przychody	966 187	570 331	+69%
Zysk brutto	43 182	30 241	+43%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	9 133	7 900	+16%
Zysk netto po opodatkowaniu	2 949	1 011	+192%
Zysk netto jednostki dominującej	2 942	1 022	+188%

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

Mijające półrocze nie przyniosło zaskoczenia w naszej strukturze przychodów w poszczególnych krajach - największymi rynkami były tradycyjnie kraje byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to efektem naszej koncentracji na tych rynkach, które bardzo dobrze znamy oraz wynikającej z tego silnej pozycji ASBIS w tych regionach świata, która dodatkowo systematycznie się umacnia. Sprzedaż w krajach byłego ZSRR stanowiła w tym półroczu blisko połowę naszych przychodów ogółem" - skomentował Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Koncentracja Grupy na krajach byłego ZSRR nie wpłynęła negatywnie na sprzedaż w innych regionach. Sprzedaż na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej wzrosła o 55%, podobnie jak sprzedaż w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki (wzrost o 51%) w I półroczu 2018 r. w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r. Grupa znacząco poprawiła również sprzedaż w Europie Zachodniej (wzrost o 82%) w pierwszym półroczu 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 
Geograficzna str. sprzedaży ASBIS w I pół. 2018 r. oraz I pół. 2017 r. 
Region I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r.  Zmiana %
Kraje byłego ZSRR	477 034	268 691	78%
Europa Środkowo-Wschodnia	283 074	182 653	55%
Bliski Wschód i Afryka	110 980	73 622	51%
Europa Zachodnia	75 620	41 623	82%
Pozostałe	19 479	3 742	421%
Ogółem	966 187	570 331	69%

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów potwierdza bardzo dobre wskaźniki wzrostu, które Grupa wypracowała we wszystkich głównych krajach swojej działalności. Na sytuację w krajach byłego ZSRR pozytywnie wpływa ciągła poprawa sytuacji w Rosji. ASBIS wypracował wzrost przychodów w I półroczu 2018 r. względem analogicznego okresu ubiegłego roku, m.in. w następujących krajach byłego ZSRR:

"Rosja wzrost o 55%

"Ukraina wzrost o 117%

"Kazachstan wzrost o 66%

"Białoruś wzrost o 86%.

Jednocześnie 29-proc. wzrost przychodów na Słowacji w I półroczu 2018 r. połączony był ze wzrostem przychodów o 25% w Czechach oraz o 28% w Rumunii. Wynik Bliskiego Wschodu i Afryki determinowany jest głównie przez przychody ASBIS wypracowywane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w których Grupa wypracowała 69-proc. wzrost przychodów w I półroczu 2018 r.

 
Struktura przychodów - Top10 krajów w I pół. 2018 r. oraz w I pół. 2017 r. 
(w tys. USD) I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r.
	Kraj	Sprzedaż	Kraj	Sprzedaż
1.	Rosja	175 156	Rosja	113 106
2.	Ukraina	129 151	Słowacja	62 580
3.	Zjednoczone Emiraty Arabskie	84 406	Ukraina	59 611
4.	Słowacja	81 018	Kazachstan	56 615
5.	Kazachstan	93 863	Zjednoczone Emiraty Arabskie	49 981
6.	Białoruś	51 770	Czechy	31 392
7.	Czechy	39 223	Białoruś	27 838
8.	Holandia	37 777	Rumunia	24 324
9.	Rumunia	31 174	Holandia	21 640
10.	Węgry	19 233	Bułgaria	12 902
11.	Pozostałe	223 414	Pozostałe	110 343
	OGÓŁEM	966 187	OGÓŁEM	570 332

SPRZEDAŻ WEDŁUG LINII PRODUKTOWYCH

I półrocze 2018 roku pokazało, że ASBIS nie ma problemów z generowaniem wysokich przychodów, jeśli rynki są stabilne. Wszystkie najważniejsze linie produktowe zanotowały istotne wzrosty sprzedaży w porównaniu z I półroczem 2017 r. Wzrost sprzedaży w I półroczu 2018 r. był napędzany przez smartfony (+170,9%), procesory (+10,0%), dyski twarde (+18,3%), laptopy (+42,1%), dyski SSD (+48,7%) oraz inne mniejsze linie produktowe, podczas gdy sprzedaż typowych komponentów była relatywnie stabilna rok-do-roku.

Spośród innych linii produktowych Spółka zanotowała pozytywny trend w I półroczu 2018 r. w sprzedaży płyt głównych i kart graficznych (+182,8%), akcesoriów i multimediów (+88,4%) oraz modułów pamięci (+62,6%).

ASBISc Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej (IT) na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA): Europie Środkowo-Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, łączącym szeroki zasięg geograficzny działalności z szerokim portfolio produktów dystrybuowanych w modelu "one-stop-shop".

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 60 krajach świata.

Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, Multiboardy itp.), Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne) i Perenio ("IoT").

ASBIS posiada podmioty zależne w 24 krajach, zatrudnia około 1 300 osób i zaopatruje 30 tysięcy klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).

mzb