STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FEE: FEERUM otrzymał zaliczkę, Piątek, 11 stycznia (19:51)

FEERUM, wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce działający także na rynkach eksportowych, otrzymał zaliczkę w wysokości 15% wartości umowy dotyczącej sprzedaży silosów zbożowych dla ukraińskiej firmy EPICENTR K LLC z Kijowa.

Dwa duże kontrakty o łącznej wartości blisko 50 mln euro (ok. 210 mln zł) zostały zawarte pod koniec listopada 2018 r. i weszły w życie 20 grudnia 2018 roku, po otrzymaniu przez Spółkę pozytywnej decyzji KUKE o ubezpieczeniu należności z tytułu tych kontraktów.

Spółka otrzymała zaliczkę w wysokości 5,3 mln euro (ok. 22,9 mln zł), z tytułu umowy o wartości 35,6 mln euro na poczet produkcji i dostawy kompleksów silosów zbożowych dla EPICENTR K LLC. Termin realizacji umowy upływa 1 października 2019 r.

FEERUM, w ramach swoich zobowiązań kontraktowych, zaprojektuje, wyprodukuje i dostarczy silosy do wskazanych lokalizacji na terenie zachodniej Ukrainy, a także zapewni serwis gwarancyjny i szkolenie pracowników zamawiającego. Spółka nie będzie natomiast odpowiedzialna za montaż i uruchomienie dostarczonych silosów.

W ostatnim czasie Ukraina zajmowała trzecią pozycję wśród rynków eksportowych firmy. W wyniku podpisanych umów wyjdzie na pozycję lidera wśród partnerów zagranicznych FEERUM.

Kontrakty z ukraińskim kontrahentem oznaczają umocnienie pozycji FEERUM w regionie, w którym planujemy dalszy rozwój działalności. Realizacja tych kontraktów będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe FEERUM, a skokowy wzrost przychodów Grupy będzie zauważalny już w 2019 roku.

Przed nami więc bardzo ważny okres dla działalności firmy, która ugruntowuje swoją pozycję na rynkach eksportowych - powiedział Daniel Janusz, prezes FEERUM.

Umowa zostanie sfinansowana w schemacie tzw. "kredytu dostawcy", dzięki ubezpieczeniu dostarczonym przez KUKE. W ramach tego schematu finansowania płatność 85% ceny zostanie odroczona i nastąpi w półrocznych ratach płatnych w ciągu 5 lat po wykonaniu kontraktów przez FEERUM. FEERUM natomiast będzie mogła sprzedać swoje niewymagalne należności z odpowiednim dyskontem na rzecz wybranego banku lub instytucji finansowej.

FEERUM jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste i inne. Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania - od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń. Głównymi produktami FEERUM są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem (m.in. rozwiązania do transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz). Głównymi klientami FEERUM są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw.

mzb