STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WSE: CFI ma ponad 10 proc. Work Service, Piątek, 11 stycznia (20:13)

CFI zwiększył próg zaangażowania powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

CFI Holding SA zarządza Grupą Kapitałową, w skład której wchodzi kilkanaście spółek działających w segmencie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, hotelarskim oraz gastronomicznym. Łączne aktywa Grupy przekraczają kwotę 1,4 mld zł.

Model biznesowy CFI polega na rozwoju nowoczesnej sieci obiektów hotelowych poprzez zakup i rewitalizację nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach. Obecnie Grupa zarządzamy 14 obiektami hotelowymi w Polsce, a w planach mamy oddanie do użytku kolejnych 700 nowych pokoi hotelowych w realizowanych obecnie nieruchomościach. W najbliższych latach zamierzamy podwoić portfolio posiadanych obiektów hotelowych, jak i restauracyjnych, w tym również zlokalizowanych poza granicami Polski.

Uważnie obserwujemy rynek pod kątem potencjalnych akwizycji i inwestycji w perspektywiczne spółki z różnych branż. Szczególnie interesują nas aktywa, które mogą przełożyć się na wzrost wartości naszej Grupy i umożliwiają nam wejście na rokujące rynki, dlatego ponownie zwiększyliśmy nasze zaangażowanie w akcjonariacie Work Service powyżej 10% i nie wykluczamy w przyszłości systematycznego zwiększenia naszego zaangażowania w tę Spółkę, biorąc m.in. pod uwagę pozytywne zmiany jakie zaszły w Work Service S.A. w ostatnim okresie, w tym związane ze zdecydowanym zmniejszeniem zadłużenia finansowego.

Korzystna sytuacja na rynku pracy i doskonała znajomość branży usług personalnych w ocenie akcjonariusza będą sprzyjać działalności Work Service S.A. Powyższa inwestycja pozytywnie może wpłynąć na naszą ekspansję w branży hotelarskiej i gastronomicznej, w której zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło i które to zapotrzebowanie będziemy w stanie zrównoważyć przy ewentualnej bieżącej współpracy z Work Service.

W najbliższej przyszłości nie wykluczamy również możliwości zwiększenia naszego zaangażowania kapitałowego, które chcielibyśmy powiązać z uczestnictwem przedstawicieli CFI w organach Work Service S.A.

Ekspert CFI: Michał Bartczak, wiceprezes Zarządu / dyrektor finansowy Central Fund of Immovables Sp. z o.o. należącej do CFI Holding SA

mzb