STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PROGNOZY: Polska gospodarka wypada na trójkę z plusem, Piątek, 8 lutego (12:00)

W 2019 r. ekonomiści Santander Bank Polska prognozują dla eksportu trójkę z małym plusem. W minionym roku, w ślad za spowalniającym eksportem niemieckim i kurczącą się globalną wymianą handlową, tempo wzrostu polskiego eksportu spadło.

W tym roku również będziemy obserwować taki trend, choć - co bardzo ważne - wartość eksportu nadal będzie rosła. Prognozy Santander Bank Polska zakładają, że w 2019 r. wynik liczony w euro będzie o ok. 3,3% lepszy niż w 2018 r. - Konkurencyjność cenowa polskiego eksportu zdaje się być niezagrożona - mówi Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska.

Według wstępnych danych GUS, w ciągu 11. miesięcy 2018 r. wartość obrotów polskiego eksportu towarów sięgnęła 204,3 mld euro i była wyższa o 7,1% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To lekkie osłabienie w porównaniu z wynikami notowanymi w 2017 r., gdy dynamika sprzedaży zagranicznej na koniec roku wyniosła 10,2% r/r. Jaki będzie ten rok? - W 2019 r. polski eksport wyhamuje mocniej niż w 2018 r. Nasza prognoza to przyrost rzędu +3,3% r/r. Dynamika wzrostu importu sięgnie zaś 4,8%. W ten sposób, na koniec tego roku, saldo wymiany handlowej z dużym prawdopodobieństwem będzie pod kreską - mówi Piotr Bielski, szef Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska.

W eksporcie dobre chęci nie wystarczą

W bieżącym roku wyniki polskiego eksportu nadal będą pod presją negatywnych zjawisk w europejskiej gospodarce oraz napięć w globalnym handlu, takich ja np. wojny handlowe czy Brexit. - Nasz kraj jest silnym ogniwem w europejskim łańcuchu dostaw a polski eksport, z racji bardzo silnej geograficznej koncentracji, jest ściśle powiązany z gospodarką europejską. Stąd też fakt, że w Europie pożegnaliśmy się ze szczytem koniunkturalnym i obserwujemy spowolnienie gospodarcze, obniża prognozy sprzedaży zagranicznej polskich firm - mówi Piotr Bielski.

Podkreśla on, że w Unii Europejskiej, do której wędruje blisko 80% polskiego eksportu gospodarka będzie w tym roku rosła w tempie poniżej 2% a pytaniem jest tylko "jak bardzo poniżej?". Największe znaczenie ma sytuacja w Niemczech, stąd szczególnie niepokoją ostatnie dane, wskazujące na mocne pogorszenie już nie tylko nastrojów, ale też obrotów i zamówień w niemieckim biznesie.

Według ekonomistów Santander Bank Polska dodatkową barierą dla rozwoju polskiego eksportu jest wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych i pogłębiający się niedobór pracowników. Niemniej, te problemy nie powstrzymałyby dynamiki obrotów towarowych tak bardzo, gdyby nie słabnący popyt zagraniczny.

"Nie samą Europą eksporter żyje"

Mimo niekorzystnych prognoz gospodarczych Europa pozostanie najważniejszym kierunkiem rozwoju eksportu dla firm. - Konkurencyjność cenowa polskiego eksportu zdaje się być niezagrożona. Wzrost jednostkowych kosztów pracy przyśpieszył, ale pozostaje poniżej obserwowanego w innych porównywalnych gospodarkach. A przestrzeń między kosztami pracy w Polsce i w rozwiniętych krajach Europy jest wciąż duża - podkreśla Piotr Bielski.

W ujęciu wartościowym eksport z Polski na rynki poza Starym Kontynentem stanowi wąski margines całości sprzedaży zagranicznej. Ale jeśli chodzi o wzrosty procentowe, to właśnie te rynki królują. Co prawda wzrosty wynikają głównie z niskiej bazy, nie zmienia to jednak faktu, że pokazują pozytywny trend: proces geograficznej dywersyfikacji polskiego eksportu postępuje.

Z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorcy dywersyfikacja geograficzna rynków zbytu jest korzystna. Daje większą stabilność biznesu. - Chcemy, aby firmy oswajały się z rynkami pozaeuropejskimi. Rolą naszego Programu Rozwoju Eksportu jest więc nie tylko umożliwienie im nawiązywania relacji z odbiorcami z Europy, ale przede wszystkim pokazywanie i stwarzanie szans na dalekich rynkach - w Ameryce Łacińskiej czy w Azji. Mamy w tym zakresie możliwości, bo w Grupie Santander jest intensywna wymiana know-how i realnie możemy pomóc w rozwoju biznesu na różnych rynkach - mówi Małgorzata Demidziuk, szefowa International Desk Santander Bank Polska, odpowiedzialna za realizację Programu Rozwoju Eksportu, który Santander Bank Polska prowadzi już od kilku lat.

Santander Bank Polska S.A. jest trzecim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce, który oferuje rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych w Polsce sieć oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klientów. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

mzb


INTERIA.PL

Grupa Santander to wiodąca uniwersalna instytucja finansowa z siedzibą w Hiszpanii, założona w 1857 r. Ma znaczący udział w 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach (Hiszpania, Polska, Wielka Brytania, Portugalia, USA, Chile, Brazylia, Argentyna, Meksyk i Niemcy. Jest największą Grupą finansową w strefie euro pod względem kapitalizacji rynkowej. Na koniec czerwca 2018 r.

Grupa obsługiwała 140 mln klientów, miała 13 500 oddziałów i 200 000 pracowników, a wartość środków zdeponowanych w jej bankach przez klientów (łącznie depozyty i aktywa w zarządzaniu) wynosiła 981 mld EUR. W I poł. 2018 r. Grupa Santander wypracowała zysk należny akcjonariuszom na poziomie 3 752 mln EUR, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.