STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

R22: R22 wchodzi na kolejny rynek Europy Środkowo-Wschodniej, Wtorek, 11 czerwca (17:12)

R22 kontynuuje międzynarodową ekspansję i budowę pozycji lidera rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa R22 podsiała umowę zakupu chorwackiej spółki Avalon, dzięki czemu zostanie wiceliderem chorwackiego rynku hostingu i domen z ponad 17 proc. udziałem. Finalizacja transakcji o wartości 1,8 mln euro planowana jest do końca lipca.

Avalon jest wiceliderem chorwackiego rynku hostingu i domen. Firma osiąga ponad 800 tys. euro przychodów, co daje jej ponad 17 proc. udziału w rynku i mocną pozycję gracza numer dwa. Spółka obsługuje ponad 9 tys. klientów. R22 planuje sfinansować transakcję środkami dłużnymi, przy wsparciu Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zarządzanego przez PFR TFI S.A.

- Wejście na rynek chorwacki to kolejny istotny krok w rozwoju R22 na arenie międzynarodowej i budowie pozycji regionalnego lidera. W tym i następnych latach chcemy wchodzić do kolejnych krajów. Celujemy w działalność na rynkach zamieszkałych przez 100 mln osób. - mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

Avalon oferuje usługi hostingowe, sprzedaż i utrzymanie domen, serwery dedykowane, certyfikaty SSL oraz inne usługi dodatkowe. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej, w 2018 r. wypracowała ponad 800 tys. euro przychodów, osiągając około 25 proc. marży EBITDA i 15 proc. marży netto.

- Avalon ma silną pozycje na chorwackim rynku i zdywersyfikowaną bazę klientów. W oparciu o przejęte zasoby oraz nasze doświadczenie chcemy przeprowadzić proces konsolidacji chorwackiego rynku. Realizacja kolejnych transakcji możliwa jest w ciągu kilku kwartałów. - dodaje Jakub Dwernicki.

Projekt konsolidacji rynków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej stanowi powtórzenie działań i dokonań Grupy na polskim rynku hostingu i domen, gdzie silna pozycja w TOP3 największych graczy została zdobyta dzięki akwizycji i połączeniu w jeden organizm kilku mniejszych podmiotów. R22 posiada zespół dedykowany akwizycjom oraz integracji przejmowanych podmiotów. Pomyślność realizowanych przejęć wynika z odpowiedniego podejścia do ludzi, czerpania wiedzy z ich doświadczenia i dobrego zarządzania zespołami i kapitałem.

R22 to technologiczna grupa świadcząca kompleksowe usługi w zakresie obecności firm w Internecie oraz automatyzacji procesów biznesowych, w szczególności komunikacji, marketingu i sprzedaży. W III kwartale 2018/2019 roku finansowego (okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.) Grupa osiągnęła 37,3 mln zł przychodów i 10,0 mln zł znormalizowanej EBITDA - wzrost o odpowiednio 28 proc. r/r i 51 proc. r/r. Zysk netto wzrósł o 90 proc. i wyniósł 4,9 mln zł.

R22 to dynamicznie rosnąca grupa technologiczna oferująca kompleksowe usługi wspierające firmy w obecności w Internecie, automatyzacji komunikacji oraz procesów biznesowych. Z usług korzystają małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa. Portfolio Grupy obejmuje przede wszystkim usługi hostingowe i sprzedaż domen, usługi wielokanałowej komunikacji SMS, mobile i e-mail, marketing automation oraz usługi telekomunikacyjne.

Interia.pl oprac MZB