STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CIE: Wyniki Grupy CIECH za II kwartał 2019 : 945 mln zł przychodów i 176 mln zł wyniku znormalizowanego EBITDA, Wtorek, 10 września 2019 (18:04)

Wyższe ceny sody kalcynowanej, podstawowego produktu Grupy CIECH, silna pozycja na rynku soli i rozwój biznesów specjalistycznych pozwoliły na wypracowanie w drugim kwartale znormalizowanego wyniku EBITDA na poziomie 176 mln zł przy przychodach na poziomie 945 mln zł.

Grupa CIECH realizuje strategię na lata 2019 - 2021, której celem jest zwiększenie znormalizowanego wyniku EBITDA do ponad 900 mln zł w 2021 roku. Wpływ na osiągnięcie takiej wartości przede wszystkim będą miały prowadzone inwestycje rozwojowe w kluczowych obszarach biznesowych, mające na celu zwiększenie udziału produktów specjalistycznych w portfolio Grupy, a także zwiększenie efektywności produkcji i wydajności energetycznej, oraz wzmacnianie pozycji na rynku sody kalcynowanej.

" Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za drugi kwartał 2019 r. wyniosły 944,7 mln zł. EBITDA znormalizowana (z) wyniosła 175,7 mln zł, a zysk netto 19,1 mln zł.

" Na raportowane wyniki wpłynęło utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w związku z ryzykiem zaprzestania dostaw pary technologicznej przez CET i związanymi z tym przygotowaniami do ewentualnego zatrzymania produkcji w rumuńskim zakładzie Grupy (wpływ na wynik netto na poziomie -37 mln zł) oraz utworzenie rezerwy na uruchomiony wiosną program motywacyjny dla menadżerów Grupy związany z realizacją strategii na lata 2019-2021 (wpływ na znormalizowany wynik EBITDA na poziomie -10 mln zł). Wynik EBITDA (Z) został obciążony również niższym wynikiem na energetyce w CIECH Soda Deutschland (-19 mln PLN r/r) głównie w efekcie niższego bonusu za 2018 z tytułu tzw. unikniętych opłat za korzystanie z sieci.

" Na działalność Grupy w drugim kwartale pozytywnie wpłynęło m.in. osłabienie złotego i lei w stosunku do euro i dolara, niższe niż przed rokiem ceny gazu, wyższe ceny surowców energetycznych i certyfikatów CO2,

" Główne segmenty operacyjne utrzymały wysoką marżę EBITDA (Z) - w segmencie sodowym wyniosła 25 proc., a w segmencie krzemiany i szkło 21 proc.

" Grupa w drugim kwartale pozyskała w ramach realizacji strategii dodatkowe finansowanie w wysokości 500 mln zł na realizację celów strategicznych.

" Realizacja inwestycji rozwojowych w obszarze sody oczyszczonej, soli i środków ochrony roślin, udoskonalenie efektywności procesów produkcji oraz wzmacnianie pozycji na rynku sody kalcynowanej i rozwój oferty produktowej w innych biznesach - to główne motory wzrostu znormalizowanego wyniku EBITDA do ponad 900 mln zł w 2021 roku.

- Rok 2019 to intensywna praca nad realizacją naszej strategii i rozpoczęcie kolejnego etapu transformacji Grupy CIECH. Głównymi motorami osiągnięcia znormalizowanego wyniku EBITDA w wysokości ponad 900 mln zł w 2021 roku będą realizowane i uruchamiane inwestycje rozwojowe - wejście na specjalistyczny rynek sody oczyszczonej, uruchomienie produkcji w nowej warzelni soli w Niemczech czy intensywny rozwój produktów w biznesie agro i wzrost udziału sprzedaży zagranicznej środków ochrony roślin. Drugim filarem odpowiedzialnym za zwiększenie rentowności Grupy będzie udoskonalenie procesu produkcji i usprawnienie energetyki - kluczowego elementu dla wydajności biznesu sodowego. Trzeci element to umacnianie pozycji CIECH na rynku sody kalcynowanej i intensywne działania w obszarach biznesowych Grupy z najlepszymi perspektywami, wsparte inicjatywami z obszaru innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności CIECH w długim terminie - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W drugim kwartale utrzymującej się korzystnej koniunkturze na rynku sody w Europie (wyższe ceny oraz nowe inwestycje w przemyśle produkcji szkła) towarzyszył szereg inicjatyw podejmowanych przez CIECH w celu zwiększenia wydajności produkcji (m.in. usprawnienie energetyki, przygotowanie projektów z obszaru Przemysłu 4.0 oraz inwestycja w nową kolumnę karbonizacyjną). W czerwcu CIECH uruchomił nową linię do produkcji sody oczyszczonej w Stassfurcie - ważny element rozwoju biznesu sodowego w oparciu o wysokomarżowe produkty.

Natomiast innym kluczowym wydarzeniem w drugim kwartale było wypowiedzenie umowy przez elektrociepłownię CET na dostawy pary technologicznej do w Rumunii. Zaproponowana znacząca podwyżka (o 135 proc. w porównaniu do 2018 roku) cen pary i certyfikatów CO2, uniemożliwiająca prowadzenie rentownej działalności, była powodem rozpoczęcia przygotowań do ewentualnego zatrzymania 18 września produkcji w fabryce w Govorze. Wpłynęło to na decyzję o utworzeniu odpisu związanego z utratą wartości aktywów w wysokości 37 mln zł i w związku z tym wynik netto został obciążony tą kwotą w drugim kwartale 2019 roku. Jednocześnie ewentualne zatrzymanie produkcji w Rumunii nie powinno mieć wpływu na realizację założonego wyniku znormalizowanego EBITDA w roku 2021, a CIECH Soda Romania jest otwarty na negocjacje z dostawcą pary.

W biznesie środków ochrony rośliny (ŚOR) pozytywny wpływ miało przejęcie hiszpańskiego Proplanu i dobre wyniki uzyskane w Hiszpanii (wzrost tamtejszego rynku ŚOR o ok. 4 proc. r/r). Jednocześnie polski rynek ŚOR zanotował spadek o ponad 6 proc. z powodu utrzymującej się suszy. Zarówno w biznesie pianek i żywic zwiększony został portfel produktów specjalistycznych - m.in. o pianki antybakteryjne i żelkot sanitarny wykorzystywany w produkcji wyposażenia łazienek. Wzrost przychodów i zysków w segmencie krzemianach i szkło to z kolei wykorzystanie korzystnego otoczenia rynkowego przez CIECH.

- - - - - -

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku.

KM