STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ACP: Asseco wdroży e-usługi dla przedsiębiorców w 5 polskich miastach, Piątek, 18 października 2019 (10:27)

Asseco Data Systems zostało wybrane na wykonawcę samorządowego projektu "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" (CUMP). Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej i polega na wdrożeniu systemów informatycznych, które usprawnią komunikację z Urzędem na danym terenie.

Głównym celem projektu CUMP jest większa efektywność samorządów w zarządzaniu usługami istotnymi z punktu widzenia przedsiębiorców - w obszarze podatków i opłat lokalnych, a także zarządzania nieruchomościami. Asseco Data Systems będzie odpowiedzialne za wdrożenie zintegrowanych rozwiązań informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Pozwoli to na uruchomienie w miastach systemu e-usług dla przedsiębiorców oraz usprawni realizację wszystkich dotychczasowych działań samorządów.

"Obsługę przedsiębiorców usprawni szereg rozwiązań informatycznych: wdrożenie wystandaryzowanych platform podatkowych, automatyzacja rozliczeń, zarządzanie procesowe, rozwiązania zarządcze w obszarze satysfakcji klienta, rozwiązania poprawiające dostęp do informacji. Szereg szkoleń podniesie też kompetencje urzędników" - mówi Tomasz Kuszmar, Kierownik Projektu w Asseco Data Systems.

Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorstw będzie realizowany w Zabrzu, Pile, Skierniewicach, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie. Jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś II "Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji".

Interia, opr. MD