STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KNF: Osiem nowych podmiotów na liście ostrzeżeń publicznych, Poniedziałek, 21 października 2019 (14:11)

Komisja Nadzoru Finansowego dniem 21 października 2019 r. wpisała nowe podmioty na listę ostrzeżeń publicznych. Są to:

Jak podała w komunikacie KNF, na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty.

Chodzi o:

- Profit Doradcy Finansowi z siedzibą w Łodzi;

- Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa z siedzibą w Lublinie;

- Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie;

- Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi;

- Militanis Capital z siedzibą we Wrocławiu oraz

- Pride Inwestycje Kapitałowe z siedzibą w Warszawie.

Wobec tych podmiotów, Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Chodzi o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF.

Ponadto KNF wpisał na listę Digital Market z siedzibą w Gdańsku oraz Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie.

- Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

- Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.