STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPW: GPW uruchamia program crowdfundingowy dla branży maklerskiej, Wtorek, 22 października 2019 (19:13)

Giełda uruchamia Program Firm Partnerskich GPW - Partner Crowdfundigowy GPW adresowany dla brokerów zajmujących się crowdfundingiem i crowdinvestingiem. Jako pierwszy do programu przystąpił Dom Maklerski INC . Przyjęcie programu przez Zarząd Giełdy to pierwszy krok do uruchomienia inicjatywy strategicznej GPW Private Market .

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o przyjęciu Programu Firm Partnerskich GPW - Partner Crowdfundigowy GPW w zakresie crowdfundingu i crowdinvestingu. Program adresowany jest do podmiotów krajowych i zagranicznych z branży maklerskiej, które oferują usługi w zakresie finansowania i inwestowania społecznościowego.

- Giełda umożliwia firmom pozyskanie kapitału na rozwój. W strategii #GPW2020 uwzględniliśmy uruchomienie projektów biznesowych, które wspierają spółki, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w ich dalszym rozwoju.

Zdecydowaliśmy się na uruchomienie Programu Firm Partnerskich GPW - Partner Crowdfundigowy GPW, ponieważ chcemy współpracować z domami maklerskimi, które pozyskują finasowanie dla firm poprzez crowdfunding - mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Jako pierwszy do Programu Firm Partnerskich GPW przystąpił Dom Maklerski INC, który podpisał z GPW umowę o współpracy jako firma partnerska. Dom Maklerski INC jest właścicielem serwisu Crowdconnect.pl - platformy ofert publicznych bazującej na idei crowdinvestingu.

Każda firma, która będzie chciała przystąpić do programu musi złożyć stosowny wniosek do GPW. Zakwalifikowane firmy zostaną partnerami GPW w zakresie wspierania spółek na wczesnym etapie rozwoju poprzez zapewnienie im dostępu do kapitału w ramach crowdfundingu i crowdinvestingu. Firmy będą mogły posługiwać się tytułem Partnera Crowdfundingowego GPW.

Giełda będzie prowadzić i publikować na swojej stronie internetowej listę Firm Partnerskich biorących udział w programie.

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR.

Interia.pl oprac MZB