STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBW: Grupa Lubawa szacuje istotną poprawę wyników w I kwartale 2020 r., Czwartek, 21 maja (17:48)

Grupa Lubawa przedstawiła szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 r., wykazując wzrost skonsolidowanych przychodów o 13 proc. rdr oraz ponad trzykrotną poprawę zysku netto rok do roku.

Poprawa skonsolidowanych wyników jest rezultatem prac związanych z efektywnością kosztową, a także o wzrostu sprzedaży - w segmencie tkanin, za który odpowiada spółka zależna Miranda, oraz w segmencie materiałów reklamowych, w którym działa spółka Litex Promo.

- Za nami bardzo dobre otwarcie roku, na które złożyła się wysoka sprzedaż w dwóch naszych największych segmentach. Ponadto, zgodnie z nową strategią, dużo uwagi poświęciliśmy optymalizacji procesów i koncentracji na najbardziej efektywnych obszarach naszej działalności, co również uwidoczniło się w wynikach. Oczekuję, że stopniowa realizacja strategii będzie pozytywnie wpływać na funkcjonowanie grupy także w kolejnych okresach - wyjaśnia Marcin Kubica, prezes zarządu Lubawa SA.

Jednostkowe przychody i wyniki Lubawy SA ukształtowały się na niższych poziomach rdr, co związane było ze spadkiem sprzedaży w segmencie sprzętu specjalistycznego.

- Segment sprzętu specjalistycznego należy oceniać w perspektywie całego roku. Jego sprzedaż kształtuje się w dużej mierze w oparciu o postępowania przetargowe, których ostatnio ogłoszono mniej, i których największa liczba pojawia się w drugim półroczu. Ponadto należy pamiętać, że pierwszy kwartał 2019 r. był dla nas wyjątkowo dobry w związku z realizacją kontraktów dla Komendy Głównej Policji, które w takich wolumenach nie powtórzyły się w bieżącym roku - dodaje prezes Marcin Kubica.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym 8 czerwca br. mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Interia, opr. MD