STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGN: PGNiG podpisało umowę na rezerwację dodatkowych mocy regazyfikacyjnych terminala LNG w Świnoujściu, Piątek, 29 maja (14:15)

Spółka Polskie LNG (Grupa GAZ-SYSTEM) podpisała z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA umowę na usługi regazyfikacji, które dostępne będą po zakończeniu rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Podpisanie umowy to ostatni etap tegorocznej procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 (tzw. Open Season), która miała umożliwić uczestnikom rynku paliw gazowych złożenie ofert na usługę regazyfikacji oraz usługi dodatkowe.

- Terminal LNG w Świnoujściu to miejsce o strategicznym znaczeniu na energetyczneji surowcowej mapie Polski. Jego funkcjonowanie w znacznym stopniu wpływana uniezależnienie się Polski i krajów sąsiednich od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Dzisiejsze podpisanie umowy, która gwarantuje zarezerwowanie w 100 proc. mocy regazyfikacyjnych terminala, to doskonała wiadomość dla polskiej gospodarki, bowiem oznacza to wykonanie kolejnego kroku ku niezależności energetycznej państwa. To również zapewnienie stałych i niezakłóconych dostaw błękitnego paliwa dla polskich obywateli, którzy coraz chętniej z niego korzystają - podkreślił Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

- Niezwykle cieszy mnie fakt podpisania umowy na regazyfikację LNG. Dzięki niej mamy potwierdzenie, że za pośrednictwem rozbudowanego terminalu w Świnoujściu, do naszej części Europy będzie trafiać zdecydowanie więcej niskoemisyjnego paliwa, w oparciuo konkurencyjne zasady. Pomoże to w kontynuacji działań na rzecz transformacji energetycznej naszej gospodarki - powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu.

- Terminal LNG jest istotnym elementem strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski. Zapewnia możliwość importu surowca po konkurencyjnych cenachz niezależnych źródeł. Po podpisaniu dzisiejszej umowy terminal ma zarezerwowaną przepustowość handlową w 100 proc., zarówno w kontekście istniejących, jak i nowo udostępnianych mocy, co potwierdza konieczność jego rozbudowy - zaznaczył Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

- Terminal w Świnoujściu jest jednym z najlepiej wykorzystywanych obiektów tego typu w Europie. Wyniki tegorocznej procedury Open Season potwierdzają, że tak będzie także po jego rozbudowie - podkreślił Tomasz Stępień, prezes zarządu spółek Polskie LNG i GAZ SYSTEM.

- Gaz skroplony to dla PGNiG nie tylko sposób na dywersyfikację importu oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i odbiorców gazu. LNG odgrywa bardzo ważną rolę w planach biznesowych PGNiG i jest narzędziem budowania silnej pozycji spółki na rynku krajowym i zagranicznym. Już za miesiąc w terminalu w Świnoujściu zostanie odebrana setna, jubileuszowa dostawa gazu skroplonego. To świadczy o dynamice, z jaką PGNiG rozwija działalność w tym zakresie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie udana współpraca z Polskim LNG z Grupy GAZ-SYSTEM - powiedział Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG SA.

Zgodnie z zawartą umową przydzielona została:

- Podstawowa Usługa Regazyfikacji w okresie od 2024 do 2038 r. - na poziomie 4 208 612 kWh/h w danym roku; co łącznie z obecnie zarezerwowaną mocą wyniesie około 8,3 mld m sześc. gazu rocznie (10 579 502 kWh/h)

- Usługa Przejściowa Regazyfikacji w okresie 2022 - 2023 r. - na poziomie 1 592 724 kWh/h w danym roku, co łącznie z obecnie zarezerwowaną mocą wyniesie około 6,2 mld m sześc. gazu rocznie (7 963 613 kWh/h)

- Usługi Dodatkowe zgodne ze złożoną ofertą, zarezerwowane w latach, w których zamówiona została Podstawowa Usługa Regazyfikacji.

Usługi regazyfikacji będą świadczone w zakresie wynikającym z nowych zdolności terminalu, które pojawią się wraz z tzw. małą (koniec 2021 r.) i dużą rozbudową (koniec 2023 r.).

Cały projekt rozbudowy Terminalu w Świnoujściu jest objęty dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: VII, DZIAŁANIE: 7.1 w ramach projektu pod nazwą: "Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu".

Inwestycja składa się z czterech elementów:

- zwiększenia mocy technicznej terminalu poprzez montaż dodatkowych regazyfikatorów SCV (ang. Submerged Combustion Vaporiser);

- budowy trzeciego zbiornika, który zwiększy elastyczność pracy instalacji;

- budowy nowego nabrzeża statkowego, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (ang. transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania (ta część realizowana jest w kooperacji z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście);

- uruchomienia instalacji przeładunkowej LNG na kolej, która rozszerzy zakres świadczonych usług o możliwość załadunku LNG na kontenery ISO i cysterny kolejowe.

PGNiG SA rezerwuje obecnie 100 procent mocy regazyfikacyjnych terminala w Świnoujściu, które wynoszą 5 mld m sześc. rocznie. Decyzja o rezerwacji dodatkowych mocy regazyfikacyjnych ma związek z dynamicznie rosnącą aktywnością spółki na rynku gazu skroplonego. W ubiegłym roku PGNiG sprowadziło 3,43 mld m sześc. skroplonego gazu ziemnego (po regazyfikacji) - o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu udział LNG w portfelu importowym PGNiG przekroczył 23 proc. i był wyższy niż rok wcześniej o 3 punkty procentowe. Tylko w I kwartale tego roku wolumen dostaw LNG dla PGNiG wyniósł 0,98 mld m sześc. po regazyfikacji, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku. Spółka odbiera coraz więcej ładunków spotowych, a także zwiększa wolumen LNG w związku z podpisanymi umowami długoterminowymi na dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych.

Interia, opr. KM