STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EUR: Grupa Eurocash sfinalizowała transakcję nabycia Frisco SA, Czwartek, 25 czerwca (14:32)

Grupa Eurocash była strategicznym akcjonariuszem Frisco od 2014 r., z udziałami na poziomie 44 proc. akcji. W grudniu 2019 r. spółka zdecydowała się na zwiększenie zaangażowania we Frisco i nabycie 56 proc. akcji od funduszy MCI. Finalna wartość transakcji wyniosła 132,5 mln zł.

- Frisco.pl należy obecnie do liderów polskiego rynku e-grocery. Dzięki przejęciu Frisco SA nasza grupa zyska wiedzę i szerokie doświadczenie w sprzedaży internetowej, co pozwoli nam na dalszy rozwój tego obszaru dla naszych klientów, właścicieli niezależnych sklepów detalicznych - mówi Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash. - Ta inwestycja to kolejny element realizacji naszej strategii wspierania niezależnego handlu w Polsce.

Frisco.pl jest liderem warszawskiego rynku e-grocery, to jeden z największych i najdłużej działających supermarketów online.

Transakcja nabycia Frisco SA została sfinansowana z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ("EBOiR") w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro. Środki te, poza nabyciem Frisco SA, zostaną wykorzystane również na zarządzanie kapitałem obrotowym w bieżącej działalności operacyjnej grupy.

Ponadto, w ramach zmian w strukturze finansowania grupy, w dniu 19 czerwca b.r. Eurocash zawarł umowę o 3-letni kredyt rewolwingowy na łączną kwotę 600 mln zł. Zawarta umowa pozwoli na refinansowanie obecnego zadłużenia z tytułu umowy kredytu zawartej w dniu 14 września 2015 r., której termin spłaty upływa w dniu 14 września 2020 r. Nowe umowy kredytowe przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa finansowania grupy w długim okresie.

Interia, opr. MD