STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENG: Energa inwestuje w Elblagu, Czwartek, 30 lipca (05:30)

Energa Kogeneracja oraz przedsiębiorstwo ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH S.A. podpisały umowę w sprawie budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 3x38 MW. To jeden z kluczowych elementów programu inwestycyjnego spółki w Elblągu.
Umowa na budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej kończy erę dominacji węgla jako głównego paliwa do produkcji ciepła w Elblągu.

Docelowo będzie to jedno z głównych źródeł produkcji ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, wspólnie z kogeneracyjnym układem silników gazowych oraz optymalizowanym obecnie blokiem biomasowym BB20p. Szacunkowe koszty realizacji programu inwestycyjnego spółki w Elblągu to ok. 250 mln zł.

Rozpoczęcie programu inwestycyjnego Energi Kogeneracji jest wynikiem podpisania nowej umowy na sprzedaż ciepła z EPEC.

- Energa żegna węgiel jako główne paliwo do produkcji ciepła dla Elbląga. Realizujemy program inwestycyjny wart ponad ćwierć miliarda złotych, który na nowo ukształtuje elbląskie ciepłownictwo, z korzyścią dla środowiska. Na inwestycji Energi zyskują wszyscy. Mieszkańcy mogą być spokojni o dostawy ciepła, Elbląg współpracuje ze sprawdzonym partnerem, a elektrociepłownia może się rozwijać razem z miastem - mówi Michał Wawryn, prezes zarządu Energi Kogeneracji.

- To ważna wiadomość dla elblążan - mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga - Nowe inwestycje Energi pozwolą na czystsze powietrze w mieście, co jest bardzo istotne z punktu widzenia jakości życia mieszkańców. Jest to jeden z najważniejszych efektów umowy z Energą Kogeneracja na dostawy ciepła do naszego miasta.

Planowany termin zakończenia budowy kotłowni to przełom 2021 i 2022 roku. W tym czasie ciepło dla miasta zapewniać będzie blok biomasowy, którego wyprowadzana moc cieplna po optymalizacji wzrośnie do 42 MWt, oraz ciepłownia Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Dojazdowej o mocy 40 MWt. Ich produkcja uzupełniona zostanie przez rozwiązanie tymczasowe - mobilną instalację ciepłowniczą o mocy 40 MWt.

Źródłem wspierającym system ciepłowniczy Elbląga będzie też ostatni kocioł węglowy elektrociepłowni, który po redukcji mocy do 42 MWt podlegał będzie rygorom emisji wynikającym z innych regulacji unijnych niż dotychczas. Dzięki temu będzie mógł pozostać w eksploatacji do końca 2024 roku. Przez większą część tego okresu będzie stanowił jednak źródło rezerwowe. Dwa pozostałe kotły węglowe, zgodnie z wymogami unijnymi, zostały wyłączone z eksploatacji z końcem czerwca br.

Kierunek na gaz

Energa, po przejęciu kapitałowym przez PKN Orlen, jeszcze wyraźniej zwróciła się ku źródłom nisko- i zeroemisyjnym, wśród których ważną rolę, jako paliwo przejściowe w okresie transformacji polskiego sektora energetycznego, będzie pełnił gaz ziemny. W porównaniu z węglem charakteryzuje się dwukrotnie mniejszą emisją CO2 i ograniczeniem innych szkodliwych emisji (np. brakiem pyłów czy tlenków siarki). Cechuje go też wyższa sprawność przetwarzania energii i wyższa elastyczność pracy opalanych nim jednostek wytwórczych, istotna z punktu widzenia bilansowania rozwijających się źródeł odnawialnych.

Inwestycja w źródła gazowe w Elblągu to tylko jedna z kilku tego typu inwestycji realizowanych przez Energę, która w swoim portfelu inwestycyjnym posiada trzy inne projekty gazowe. Zgodnie z czerwcową decyzją zarządów Energi SA i Enei SA także elektrownia Ostrołęka C będzie opalana gazem ziemnym . Energa zaangażowana jest też w projekty budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Grudziądzu i Gdańsku.

Energa inwestuje w trosce o jakość powietrza

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w Grupie Energa wpływają na poprawę jakości powietrza. Podejmowane działania powodują, że systematycznie spada emisja zanieczyszczeń do atmosfery. W 2019 r. wyemitowano aż 1,4 tys. ton mniej pyłów oraz lotnych związków azotu i siarki w porównaniu z danymi z poprzedniego roku. Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery zmniejsza się m.in. na skutek rozwoju odnawialnych źródeł energii i innych inwestycji mających docelowo zamienić wytwarzanie energii cieplnej z węgla na źródło ekologiczne, budowy instalacji odsiarczania spalin w elektrowni węglowej oraz działań antysmogowych w ciepłownictwie.

Grupa Energa przestrzega przepisów regulujących korzystanie ze środowiska, a także wymagań standardów emisyjnych określonych w decyzjach i pozwoleniach. Potwierdza to co roku niezależny audytor zewnętrzny - weryfikator środowiskowy, w ramach funkcjonującego w Grupie Energa systemu ekozarządzania i audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). To elitarny i dobrowolny system wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowany przez Komisję Europejską.

Dzięki prowadzonym na bieżąco działaniom inwestycyjnym spółki Grupy emitują do powietrza coraz mniej zanieczyszczeń. W 2019 r. znacząco zredukowano emisję pyłów oraz lotnych związków azotu i siarki aż o ok. 20 proc. (1,4 tys. ton).

Z końcem kwietnia 2020 roku dominującym akcjonariuszem Energi SA został PKN ORLEN. To kolejny etap w tworzeniu jednego, silnego koncernu multienergetycznego o zdywersyfikowanych przychodach i znaczących możliwościach inwestycyjnych. Przejęcie Energi umożliwia też jeszcze skuteczniejszą realizację strategii energetycznej PKN ORLEN, nastawionej na źródła nisko- i zeroemisyjne.

.Interia.pl oprac MZB