STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGE: DM PKO BP rekomenduje PGE, Środa, 7 listopada 2012 (10:07)

Analitycy DM PKO BP, w raporcie z 30 października, obniżyli rekomendację dla PGE do "trzymaj" z "kupuj", obniżając cenę docelową dla akcji spółki do 17 zł z 20,6 zł wcześniej.

"PGE jako największy producent energii zostanie dotknięty spadkiem marży z tytułu produkcji energii w wysokości ok. 60 mln zł, na każdą złotówkę spadku ceny prądu. Dodatkowo PGE już w 2013 r. będzie musiało dokupić ok. 30 mln praw do emisji CO2, co oznacza dodatkowy spadek marży o 1 mld zł. PGE zrezygnował z dalszych starań o kupno Energi, co może oznaczać możliwość dystrybucji do inwestorów w postaci dywidendy co najmniej 50 proc. zysku netto w kolejnych latach" - napisano w raporcie.

Zdaniem analityków program inwestycyjny PGE zostanie prawdopodobnie zmodyfikowany zgodnie ze strategią rządową. Spółka w znacznie większym stopniu zaangażuje się w wydobycie gazu łupkowego.

DM PKO BP prognozuje, że PGE wypracuje w tym roku 4,26 mld zł zysku netto, 6,86 mld zł EBITDA przy przychodach na poziomie 29,6 mld zł.

"Wynik bieżącego roku zostanie skorygowany o jednorazowe zyski z tytułu zakończenia sporu z Alpiq na ponad 200 mln zł, mniejsze będą też prawdopodobnie rezerwy na odprawy w GiEK. Z drugiej strony spółka zrezygnowała ze sprzedaży Exatela i nie zaksięguje zysku z tego tytułu" - napisano.