STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPC: Kupiec S.A. podpisał list intencyjny z Grupą Kapitałową z branży stalowej, Piątek, 15 marca 2013 (14:47)

Kupiec S.A., Spółka działająca w branży TSL, która jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., podpisała list intencyjny z Grupą Kapitałową z branży stalowej, dotyczący ustalenia zasad rozpoczęcia obsługi spedycyjno-transportowej w okresie 5 kolejnych lat. Jego następstwem będzie zawarcie kilku umów spedycji z firmami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, które określą warunki współpracy między stronami.

- Podpisanie tak dużej umowy jest oczywiście znaczącym krokiem w rozwoju spółki. Należy podkreślić, że ogólny zarys umowy jest ustalony, jednak z każdym członkiem Grupy Kapitałowej będziemy podpisywać oddzielne umowy spedycji i to w trakcie podpisania tych umów będziemy ustalać konkretne szczegóły współpracy. Wartość kontraktu i ilość zleceń transportowych jest na pewno duża, jednakże są to trasy międzynarodowe i krajowe, czyli chleb powszedni naszej spedycji. Traktujemy tą umowę jako dużą szansę dla wzrostu obrotów i postaramy się ją wykorzystać - mówi Leszek Wróblewski, prezes zarządu Kupiec S.A.

Spółka szacuje na podstawie posiadanych informacji, że w wyniku realizacji działań wynikających z listu intencyjnego, rocznie zrealizuje około 2880 zleceń, o wartości 11,8 mln zł. Blisko 80 proc. obrotu stanowić będzie transport międzynarodowy, a 20 proc. transport krajowy. Całkowita wartość umowy powinna opiewać na kwotę 59 mln zł.

Notowania spółki Kupiec S.A.

W związku z podpisaniem listu intencyjnego, w najbliższych dniach planowane jest zawiązanie z grupą inwestorów spółki celowej, która będzie odpowiedzialna za realizację dodatkowych zleceń, wynikających z zawartego porozumienia. Spółka ta w początkowym okresie dysponować będzie taborem drogowym o łącznej ładowności 520 ton.

W środę spółka ABS Investment S.A. poinformowała o przekroczeniu progu 5 proc. w ogólnej liczbie głosów na WZA Kupiec S.A. Obecnie, posiada ona 326.439 akcji, które stanowią 7,39 proc. kapitału zakładowego oraz 5,09 proc. ABS Investment S.A. jest podmiotem notowanym na rynku NewConnect od stycznia 2011 r., który prowadzi działalność doradzczo-inwestycyjną i ma w swoim portfelu kilkanaście spółek z alternatywnego rynku oraz spółkę Unima 2000, notowaną na rynku podstawowym GPW.

Spółka Kupiec S.A. zakończyła ubiegły rok zyskiem netto na poziomie 574 tys. zł przy przychodach wynoszących 13 mln zł. W zestawieniu z rokiem poprzednim jest to znacząca progresja, gdyż wynosi odpowiednio 117 proc. w zakresie zysku netto oraz ponad 17 proc. w obszarze przychodów.

Opr. MM