STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPC: Kupiec optymalizuje koszty finansowe, Wtorek, 11 czerwca 2013 (17:10)

Kupiec S.A., spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., która działa w branży transportu, spedycji i logistyki, zawarła w ubiegłym tygodniu umowę kredytową z Bankiem Handlowym na kwotę 400 tys. EUR.

Uzyskanie tego kredytu pozwoli spółce na zoptymalizowanie kosztów finansowania poprzez spłatę drogiego w obsłudze finansowania w walucie krajowej oraz zwiększenie kapitału obrotowego. Stanowi to także przygotowanie do obsługi uruchamianych projektów, tj. obsługi spedycyjnej Grupy Kapitałowej z branży stalowej oraz spółki transportowej. Po dokonaniu spłaty wcześniejszych kredytów, kwota finansowania zwiększona została realnie o blisko 115 tys. EUR.

Notowania spółki Kupiec S.A.

- Optymalizacja finansowania bieżącej działalności spółki znacząco zmniejszy jej koszty, głównie dzięki różnicy w stawce EURIBOR 3M do WIBOR 3M, jak i marży banku. Współpraca kredytowa z nowym bankiem zakłada jednocześnie szybką możliwość zwiększenia finansowania przy wzrastających obrotach spółki, co ma duże znaczenie w kontekście zawartych w marcu umów - mówi Leszek Wróblewski, prezes zarządu spółki Kupiec S.A.

Spółka osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku zysk netto na poziomie 6,5 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 3125 tys. zł.

Opr. MM