STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VST: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w 2017 roku., Poniedziałek, 19 czerwca 2017 (16:51)

Raport bieżący nr 35/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka?) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła z dniem dzisiejszym uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 18, wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 186 do:

a) dokonania przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2017 r.? 30.06.2017 r. oraz przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2017 r. ? 30.06.2017 r.

b) dokonania badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2017 r. ? 31.12.2017 r. oraz badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2017 r. ?31.12.2017 r.

Umowa z firmą audytorską Mazars Audyt Sp. z o.o. została zawarta na rok obrotowy 2017.

Spółka korzystała dotychczas z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Mazars & Guérard Audyt Sp. z o.o.) w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2009 roku oraz za III kwartał 2009 roku oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. W 2009 roku Spółka korzystała również z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. w zakresie doradztwa podatkowego związanego z transakcją zbycia nieruchomości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-19Erwin BakalarzCzłonek Zarządu