STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WLB: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą oraz przyjęcie przez Zarząd do realizacji aktualizacji strategii rozwoju Wilbo S.A. na lata 2017-2018, Piątek, 23 czerwca 2017 (15:27)

Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WILBO S.A. ("WILBO", "Spółka"), informuje, że w dniu 23 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła, w związku z czym Zarząd Spółki przyjął do realizacji, zaktualizowaną strategię rozwoju WILBO na lata 2017-2018("Strategia?).

Podstawowymi kierunkami Wilbo na lata 2017-2018 są:

- pozyskanie dodatkowego źródła finansowania działalności operacyjnej,

- optymalizację posiadanych aktywów biznesowych,

- wzmocnienie rozwoju podstawowej grupy asortymentowej sprzedaży, tj. konserw rybnych,

- zwiększenie wolumenów sprzedaży na rynkach zagranicznych i wzmocnienie pozycji na

rynkach zagranicznych.

Wilbo realizować będzie tylko sprzedaż produktów opierających się na marce Neptun. Produkty z nowej oferty kierowane będą do konsumentów bardziej wymagających, ceniących sobie przede wszystkim wysoką jakość i innowacyjność produktów. Ekspansja zagraniczna ma natomiast dotyczyć przede wszystkim rynków Europy, Stanów Zjednoczonych, choć spółka nie wyklucza rozwoju w wybranych krajach Ameryki Południowej i Środkowej

Realizacja poszczególnych etapów strategii będzie wymagała poniesienia określonych nakładów finansowych. W związku z trudnościami w pozyskaniu finansowania zewnętrznego na satysfakcjonujących warunkach, Spółka zdecydowała się na optymalizację sposobu wykorzystania swoich aktywów.

Wilbo będzie tymczasowo wynajmowało powierzchnie biurowe oraz chłodnie. Docelowo po znalezieniu odpowiedniej lokalizacji planowane jest wybudowanie chłodni o pow. ok. 1 tys. m kw. oraz zaadaptowanie pomieszczeń na biura.

Zgodnie z przyjętą Strategią jej podstawowymi celami na lata 2017 ? 2018 są:

- Pozyskanie dodatkowego źródła finansowania działalności operacyjnej w tym zasilenie kapitału obrotowego,

- Poprawa i rentowności biznesu poprzez optymalizację posiadanych aktywów biznesowych,

- Zwiększenie wolumenów sprzedaży,

- Geograficzna dywersyfikacja portfela ? wzmocnienie pozycji na rynkach zagranicznych,

W ramach realizacji strategii Spółka planuje zwiększenie wolumenów sprzedaży, co pozwoli na umocnienie pozycji rynkowej i zapewnieni stały, stabilny rozwój firmy poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz mocy produkcyjnych w Zakładzie Produkcji Konserw Rybnych NEPTUN, które aktualnie z uwagi na brak wystarczających środków finansowych nie są w pełni wykorzystywane.

Spółka przewiduje również zreformowanie metodologii biznesowej poprzez wprowadzenie szeroko rozumianego outsourcingu w procesy produkcji, w oparciu o technologie i know how, stanowiące własność WILBO.

Celem Spółki według Strategii będzie również m.in. geograficzna dywersyfikacja portfela zamówień poprzez zbudowanie silnej pozycji na rynkach zagranicznych w związku ze wzrostem wolumenów sprzedaży w kanale eksportowym, gdzie Spółka uzyskuje większe marże oraz poszukiwanie nowych, atrakcyjnych rynków zbytu.

.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-23Grzegorz BiałoruskiGrzegorz Białoruski