STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCG: ?PC GUARD? S.A. (15/2017) ? ZAKOŃCZENIE PROCESU SCALANIA AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI, Wtorek, 4 lipca 2017 (14:33)

Raport bieżący nr 15/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2017 z dnia 7 czerwca 2017r., 10/2017 z dnia 9 czerwca 2017r., 12/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. oraz 14/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. Zarząd spółki "PC Guard? S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) niniejszym informuje, że z dniem wczorajszym zakończony został proces scalania akcji w kapitale zakładowym Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, prowadzony na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 grudnia 2016r.

Scalenie nastąpiło w ustalonym w/w uchwałą Walnego Zgromadzenia stosunku: 19:1. Po przeprowadzeniu operacji wymiany w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLGUARD00019 oznaczonych jest 1.615.189 akcji Spółki o wartości nominalnej 19,00 złotych każda.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-04