STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WLB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Wilbo SA w dniu 30 czerwca 2017 r., Czwartek, 6 lipca 2017 (07:30)

Raport bieżący nr 15/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Wilbo S.A. (Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 r. (ZWZ).

1/ Pan Adam Jastrzębski - liczba akcji na ZWZ: 558 512, liczba głosów przysługująca z tych akcji: 2 792 560, co stanowiło 15,16% głosów na tym ZWZ oraz 9,99% głosów w ogólnej liczbie głosów,

2/ Pan Seweryn Antosiewicz - liczba akcji na ZWZ: 558 512, liczba głosów przysługująca z tych akcji: 2 792 560, co stanowiło 15,16% głosów na tym ZWZ oraz 9,99% głosów w ogólnej liczbie głosów,

3/ Pani Agnieszka Markowicz - liczba akcji na ZWZ: 558 512, liczba głosów przysługująca z tych akcji: 2 792 560, co stanowiło 15,16% głosów na tym ZWZ oraz 9,99% głosów w ogólnej liczbie głosów,

4/ Pani Barbara Kanigowska - liczba akcji na ZWZ: 1 397 716, liczba głosów przysługująca z tych akcji: 2 792 560, co stanowiło 15,16% głosów na tym ZWZ oraz 9,99% głosów w ogólnej liczbie głosów,

5/ Pani Ewa Chmielak - liczba akcji na ZWZ: 1 666 040, liczba głosów przysługująca z tych akcji: 1 666 040, co stanowiło 9,04% głosów na tym ZWZ oraz 5,96% głosów w ogólnej liczbie głosów,

6/ Pan Michał Grabowski - liczba akcji na ZWZ: 558 512, liczba głosów przysługująca z tych akcji: 2 792 560, co stanowiło 15,16% głosów na tym ZWZ oraz 9,99% głosów w ogólnej liczbie głosów,

7/ Pan Piotr Ołdakowski - liczba akcji na ZWZ: 1 397 716, liczba głosów przysługująca z tych akcji: 2 792 560, co stanowiło 15,16% głosów na tym ZWZ oraz 9,99% głosów w ogólnej liczbie głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-06Grzegorz BiałoruskiPrezes ZarząduGrzegorz Białoruski