STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IDT: Informacja ws. emisji obligacji serii A, Poniedziałek, 17 lipca 2017 (17:21)

Raport bieżący nr 29/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. dot. podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji dwuletnich zabezpieczonych obligacji serii A informuje, że emisja obligacji nie doszła do skutku z powodu nieosiągnięcia minimalnego progu emisji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w międzyczasie podjął rozmowy w przedmiocie pozyskania alternatywnego źródła finansowania. Zarząd ponadto nie wyklucza podjęcia stosownych działań w celu przeprowadzenia emisji obligacji ponownie po zakończeniu okresu wakacyjnego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-17Grzegorz CzaplaPrezes Zarządu