STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ACK: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu , Poniedziałek, 17 lipca 2017 (17:30)

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lipca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. DMS Holding Sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 810.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 810.000

Udział w liczbie głosów na tym WZA: 100%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81%

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-17Dariusz MatulkaPrezes Zarządu