STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lipca 2017 r., Poniedziałek, 17 lipca 2017 (17:33)

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej: "Spółka?, "Emitent?), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lipca 2017 r.

1. Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu: 2.119.681

Liczba głosów: 2.119.681

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 80,92%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 80,92%

2. Maciej Stanusch

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu: 300.074

Liczba głosów: 300.074

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 11,45%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 11,45%

3. Jan Naciążek-Wieniawski

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu: 200.000

Liczba głosów: 200.000

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 7,63%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,63%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-17Maciej StanuschPrezes ZarząduMaciej Stanusch