STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu praw do akcji serii D , Sobota, 12 sierpnia 2017 (11:45)

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MFO S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że na podstawie Uchwały Nr 943/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 17 sierpnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 507.490 (pięćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 sierpnia 2017 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem "PLMFO0000047?.

2) notować prawa do akcji spółki MFO S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MFO-PDA? i oznaczeniem "MFOA?.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-12Jakub CzerwinskiCzłonek Zarządu
2017-08-12Renata ZdzieszyńskaProkurent