STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WLB: Informacja na temat publikacji raportu za I półrocze 2017 roku, Poniedziałek, 2 października 2017 (18:06)

Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Wilbo S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w toku prowadzonych działań reorganizacyjnych obejmujących m.in. zmianę budynku siedziby Spółki oraz optymalizację struktury usługodawców a w konsekwencji również wykorzystywanej infrastruktury informatycznej, miała miejsce awaria wykorzystywanego przez Spółkę systemu informatyczno-księgowego, co skutkowało utratą danych/wpisów księgowych w tym systemie za okres od początku br. Pomimo podjętych przez zespół Emitenta działań, usunięcie skutków awarii umożliwiające sporządzenie i publikację sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku w terminie wymaganym przepisami prawami okazało się być niemożliwe. W konsekwencji Emitent na dzień dzisiejszy nie dysponuje techniczną możliwością sporządzenia sprawozdania finansowego za ww. okres, które byłoby kompletne, rzetelne oraz zgodne z materiałami źródłowymi. Aktualnie prowadzone są prace mające na celu usunięcia skutków awarii systemów księgowych obejmujące m.in. konieczność ponownego wprowadzenia do systemu informatycznego pełnej dokumentacji księgowej za poszczególne miesiące 2017 roku.

Mając powyższe na uwadze Emitent informuje, iż zgodnie z bieżącą oceną, wstępne dane finansowe za okres I półrocza 2017 roku zostaną przekazane do publicznej wiadomości w terminie ok. tygodnia a raport okresowy za ww. okres zawierający również sprawozdanie finansowe zostanie opublikowany w terminie ok. 2-3 tygodni.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-02Grzegorz BiałoruskiPrezes ZarzaduGrzegorz Białoruski