STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WLB: Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 13/2017 zawierającego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo SA w dniu 30 czerwca 2017 r., Czwartek, 5 października 2017 (15:06)

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?), Zarząd Wilbo S.A. ("Spółka?) informuje, że w wyniku zaistniałej omyłki edytorskiej, niniejszym dokonuje sprostowania §1 uchwały nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-05Grzegorz BiałoruskiPrezes ZarzaduGrzegorz Białoruski

Plik do pobrania