STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KTY: Aktualizacja planu inwestycyjnego zawartego w Strategii 2020, Czwartek, 12 października 2017 (21:03)

Raport bieżący nr 39/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z obserwowanymi trendami rynkowymi i wynikającymi z nich wysokimi wskaźnikami wykorzystania mocy produkcyjnych, a także korzystnymi perspektywami co do dalszego wzrostu sprzedaży, Zarząd Grupy Kęty S.A. podjął decyzję o uzupełnieniu i przedłożeniu Radzie Nadzorczej planu inwestycyjnego na lata 2017 - 2020 zawartego w "Strategii 2020?. W związku z zatwierdzeniem wnioskowanych zmian na posiedzeniu Rady w dniu 12 października 2017 r., Zarząd podaje powyższe do publicznej wiadomości.

Zakres zmian:

1. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Segmencie Wyrobów Wyciskanych o kwotę 35 mln zł przeznaczoną na budowę nowej linii do anodowania profili wraz z infrastrukturą dot. ochrony środowiska. Projekt realizowany w 2018 roku, rozpoczęcie produkcji w 2019 roku.

2. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich o kwotę 110 mln zł przeznaczoną na budowę drugiej linii do produkcji folii BOPP w zakładzie zlokalizowanym w Oświęcimiu (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Projekt będzie realizowany w latach 2017 ? 2019 w ramach posiadanego zezwolenia strefowego (komunikat z dnia 1 lutego 2016), rozpoczęcie produkcji w roku 2020, zakładane osiągnięcie wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych w 2022 roku (180 mln zł dodatkowych przychodów ze sprzedaży przy 100% obłożeniu mocy). Ponadto w okresie realizacji inwestycji, czyli począwszy od czwartego kwartału 2017 do końca 2019 roku zostanie rozpoznane ok. 20 mln zł aktywa podatkowego z tyt. działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, która to kwota powiększy zysk netto.

3. Rezygnację z budowy nowej siedziby dla Segmentu Systemów Aluminiowych, co pomniejszy plan inwestycyjny o kwotę 37 mln zł.

Powyższe zmiany wpłyną na prognozowane na 2020 rok podstawowe założenia finansowe w następujący sposób:

1. Wzrost przychodów ze sprzedaży o kwotę 100 mln zł do poziomu 3 357 mln zł

2. Wzrost zysku EBITDA o kwotę 8 mln zł do poziomu 514 mln zł

3. Wzrost zysku EBIT o kwotę 1 mln zł do poziomu 360 mln zł. Zarząd zakłada, iż główny projekt wpływający na zmiany prognoz, czyli nowa linia do produkcji BOPP osiągnie w 2020 roku jedynie 40% wykorzystania mocy i stąd niewielki wzrost zysku z działalności operacyjnej.

4. Spadek skonsolidowanego zysku netto o kwotę 2 mln zł do poziomu 263 mln zł ze względu na wyższe zadłużenie przy niewielkim wpływie na zysk z działalności operacyjnej.

Powyższe zmiany w podstawowych parametrach finansowych zostały podane w oparciu o założenia makroekonomiczne użyte do opracowania Strategii 2020.

Inwestycje będą w całości finansowane dodatkowymi środkami zewnętrznymi np. kredytami bankowymi.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2017-10-12Adam Piela Członek Zarządu