STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KAN: Nabycie obligacji własnych, Czwartek, 12 października 2017 (21:09)

Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka", "Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu 12 października 2017 r. Emitent nabył w celu umorzenia następujące obligacje własne ("Obligacje?) notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO GPW?):

(i) 30.400 (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta) obligacje serii D, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLIZNS000063, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D, po cenie nominalnej 1 000 zł każda wraz z narosłymi odsetkami na dzień nabycia.

Łączna wartość transakcji wyniosła 30.684.848,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych).

Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia jest związana z emisją przez Emitenta obligacji serii G, której celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2017-10-12Ewa ŁuczykCzłonek Zarządu