STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLW: Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie spółki DeGenerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi , Czwartek, 12 października 2017 (22:24)

Raport bieżący nr 73/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?, "Akcjonariusz 1?) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka, Pan Michał Flodrowski ("Akcjonariusz 2?) i Pan Robert Pietrzko ("Akcjonariusz 3?) zawarli umowę inwestycyjną, a następnie, zgodnie z postanowieniami ww. umowy zawiązali spółkę akcyjną pod firmą DeGenerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Degenerals?).

Kapitał zakładowy Degenerals wynosi 320 000 zł i dzieli się na 320 000 szt. akcji o wartości nominalnej po 1 zł każda.

Akcjonariusze objęli akcje w kapitale zakładowym w następujący sposób:

a) Akcjonariusz 1 - 256 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela w zamian za wkład pieniężny w wysokości 256 000 zł;

b) Akcjonariusz 2 ? 32 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela w zamian za wkład pieniężny w wysokości 32 000 zł;

c) Akcjonariusz 3 ? 32 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela w zamian za wkład pieniężny w wysokości 32 000 zł.

Głównym przedmiotem działalności Degenerals będzie ukończenie produkcji gry pn.: "Tank Mechanic?, a następnie produkcja innych gier na platformę PC.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu