STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENT: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enter Air S.A., Czwartek, 7 grudnia 2017 (14:15)

Raport bieżący nr 25/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Enter Air S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. członek Rady Nadzorczej Enter Air S.A., Pan Grzegorz Badziak, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z treścią oświadczenia, rezygnacja nastąpiła z przyczyn osobistych, zdrowotnych.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż Pan Grzegorz Badziak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza dokonała na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2017 r. wyboru:

- Pani Ewy Kubrak (dotychczasowego Wiceprzewodniczącego) na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej, oraz

- Pana Piotra Przedwojewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust. 1 pkt 21) i 22) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-07Grzegorz PolanieckiCzłonek Zarządu
2017-12-07Marcin KubrakCzłonek Zarządu