STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZUE: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty., Czwartek, 7 grudnia 2017 (14:21)

Raport bieżący nr 79/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. Spółka powzięła informację o wyborze przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający) w tym samym dniu oferty złożonej przez Spółkę jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.?.

Spółka informowała o złożeniu najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu

przetargowym w raporcie bieżącym nr 60/2017 z dnia 26 września 2017 r.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość netto złożonej przez Spółkę oferty: 40,2 mln zł.

Wartość brutto złożonej przez Spółkę oferty: 49,4 mln zł.

Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 16 miesięcy.

Kryteria oceny ofert stanowią:

1) Całkowita cena brutto - waga: 60%,

2) Termin realizacji ? waga: 20%.

3) Doświadczenie personelu Wykonawcy - waga: 20%.

Oferta złożona przez Spółkę jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów.

W przypadku braku odwołania od czynności wyboru oferty złożonej przez Spółkę w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy, Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-07Wiesław NowakPrezes Zarządu