STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOW: Zawarcie istotnej umowy z przez spółkę zależną, Wtorek, 13 marca 2018 (20:39)

Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Investments Sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Spółka, zawarła jako sprzedający ("Sprzedający?) z Netto sp. z o.o. przedwstępną umowę ("Umowa?) sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 5.210 m2 położonej w miejscowości Gołków. Nieruchomość ta jest objęta umową przedwstępną, zawartą przez Sprzedającego z jej aktualnymi właścicielami.

Jednocześnie Sprzedający zobowiązał się zawrzeć z Netto sp. z o.o. umowę o wybudowanie w systemie "pod klucz? obiektu handlowo-usługowego o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1.250m2.

Kluczowym warunkiem zawieszającym zawarcia umowy przyrzeczonej jest uzyskanie przez Sprzedającego ostatecznej, bezwarunkowej, wykonalnej i niezaskarżalnej w zwykłym trybie administracyjnym decyzji o pozwoleniu na budowę.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków zawieszających wskazanych w Umowie, nie później niż 31 stycznia 2019 r.

Cena sprzedaży nieruchomości wraz z pawilonem handlowym i jego projektem ustalona została na 7.450.000 zł (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) netto.

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-13BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU