STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BKM: Informacja nt. zaangażowania kapitałowego w podmiocie branżowym działającym na rynku niemieckim , Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 (17:57)

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z zawarciem w dniu 16 kwietnia 2018 roku transakcji nabycia akcji w Vita 34 AG (Vita34) zaangażowanie Emitenta w akcje Vita34 osiągnęło wartość ok. 1,7 mln EUR (co stanowi równowartość ok. 7,2 mln PLN) i tym samym przekroczyło 3% próg kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w tym podmiocie. Emitent wyjaśnia przy tym, iż transakcje nabycia akcji Vita34 realizowane były w obrocie zorganizowanym jak również w transakcjach zawieranych poza rynkiem. Emitent uznaje za informację istotną osiągnięcie zaangażowania w akcje Vita34 na ww. poziomie z uwagi na fakt, iż nie wyklucza możliwości dalszego zwiększania stanu posiadania w tym podmiocie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż transakcje dotyczące nabywania akcji Vita34 nie będą mieć istotnego wpływu na możliwość przeprowadzenia w perspektywie kolejnych kwartałów innych procesów akwizycyjnych. Ponadto Emitent informuje, że nie prowadzi obecnie rozmów z Vita34 dotyczących zwiększenia zaangażowania kapitałowego Spółki.

Vita34 jest największym działającym w Niemczech bankiem komórek macierzystych z ok. 85-90% udziałem w tamtejszym rynku, obecnym również w kilkunastu innych krajach poprzez spółki zależne, powiązane lub partnerów biznesowych. Vita34 jest podmiotem notowanym na Börse Frankfurt (symbol: DE000A0BL849). Inwestycja w płynne akcje Vita34 daje bardzo silny komunikat wszystkim podmiotom z branży, że Emitent ma ambicje zwiększenia obecności w Europie Zachodniej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-16Jakub BaranPrezes ZarząduJakub Baran
2018-04-16Marcin RadziszewskiCzłonek ZarząduMarcin Radziszewski