STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OAT: Wprowadzenie akcji serii A, B. C i D oraz PDA do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 (18:36)

Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

OncoArendi Therapeutics S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?) uchwałę Zarządu GPW nr 368/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., w której Zarząd GPW postanowił:

1) wprowadzić z dniem 19 kwietnia 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLONCTH00011?:

a) 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A;

b) 8.670.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B;

c) 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii C;

d) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii D;

2) notować akcje Spółki, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OAT? i oznaczeniem "OAT?.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała od GPW uchwałę Zarządu GPW nr 369/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., w której Zarząd GPW postanowił:

1) wprowadzić z dniem 19 kwietnia 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.000.000 (dwa miliony) praw do akcji na zwykłych okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) zł każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLONCTH00029?

2) notować prawa do akcji Spółki, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OAT-PDA? i oznaczeniem "OATA?.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-16Marcin SzumowskiPrezes ZarząduMarcin Szumowski